A hydrogen fuel cell buses stands at the station

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) získalo podporu Národního centra vodíkové mobility. Centrum vznikne v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVaI spolupráci klíčových aktérů ČR – státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie.

Strategické cíle Centra jsou VaVaI podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií a podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy.

„Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku,“ uvedl Jindřich Frič, ředitel CDV a dodal: „Projekt získal podporu na následujících šest let, zahájen bude v lednu 2023.“

Spolu s CDV na projektu participují Česká vodíková technologická platforma z. s., Západočeská univerzita v Plzni, APT, AIR PRODUCTS, EGÚ Brno, DEVINN, České vysoké učení technické v Praze, Adast Systems, Vysoké učení technické v Brně, ORLEN UniCRE, GREEN REMEDY, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZEBRA GROUP a SAKO Brno.

Centrum využije potenciálu vybudované výzkumné infrastruktury špičkových výzkumných organizací a strategických podniků napříč obory v celé České republice. Přispěje konkrétními kroky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) k podpoře vzniku, rozvoje a k aplikaci vodíkových technologií, minimalizaci legislativních překážek a vytváření dopravní infrastruktury ostrovní i dálkové vodíkové mobility. Centrum přispěje k aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, Vodíkové strategie České republiky a dalších strategických dokumentů. Podpora Centra umožňuje pružně integrálně reagovat na potřeby a know-how hlavních klíčových aktérů procesu dekarbonizace a podpory hospodářského růstu: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, krajů, měst, výzkumných organizací a strategických podniků v oblasti dopravy, průmyslu a energetiky, výrobců vodíkových technologií a dopravních zařízení, vykonavatelů přepravy, distribuce, skladování vodíku a další relevantních hráčů.

Zdroj  :CDV