Počet strojvedoucích v Česku pomalu roste. Na konci loňského roku jich Drážní úřad evidoval 10.048, přičemž loni do seznamu přibylo 337 nových strojvedoucích, kteří získali licenci. Rozšířil se i počet dopravců, a to o šest na celkem 134. Vyplývá to výroční zprávy Drážního úřadu. Podle jeho statistik zároveň přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i nedovoleně projetých návěstidel.

Strojvedoucích byl v minulosti v Česku dlouhodobě nedostatek. V posledních měsících se však i podle dopravců jejich počet postupně zvyšuje. To potvrzují i statistiky Drážního úřadu. Ten loni u zkoušek evidoval 484 uchazečů o licenci strojvedoucího. Z nich licenci získalo 337 nových strojvedoucích. Úřad vydal také 863 průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce a 65 průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze, a to včetně změn a duplikátů.

Drážní úřad je rovněž zodpovědný za tzv. státní dozory, při nichž kontroluje dodržování povinností dopravců a provozovatelů či vlastníků drah. Loni jich vykonal celkem 614. „Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by měly vliv na ohrožení bezpečnosti železniční dopravy. Na základě závěrů z šetření mimořádných událostí byla přijata bezpečnostní opatření, která v praxi znamenala například úpravy v provozních předpisech, vylepšení defektoskopických metod ke zjišťování skrytých poruch na infrastruktuře nebo zvýšení zabezpečení určitých přejezdů,“ uvedl ředitel úřadu Jiří Kolář.

Úřad také připomněl, že i loni železničáři napočítali vysoký počet incidentů. Počet mimořádných událostí, které zahrnují například nehody nebo nedovolené jízdy, loni podle statistik Drážní inspekce činil 1146, což je o dva méně než o rok dříve. Množství střetů na železničních přejezdech naopak stouplo o 14 na celkem 160. Nedovolených projetí návěstidel na červenou inspekce evidovala 173, meziročně o 20 více.

V loňském roce také naplno začal proces certifikací subjektů odpovědných za údržbu železničních vozidel. Ta byla povinně rozšířena z nákladních vozů i na ostatní. Drážní úřad při auditech a certifikacích poukázal hlavně na často chybné a nedostatečné analýzy a řízení rizik, jehož význam firmy podle úřadu dostatečně nechápou.

Zdroj : ČTK