Prezident Andrzej Duda novelu zákona o povinnostech podnikatelů při nakládání s některými odpady a o poplatku za výrobek, zavádějící tzv. směrnice(Single-Used Plastic). Od zveřejnění evropského dokumentu v červnu 2019 probíhají práce na jeho podobě. Lhůta pro implementaci tohoto dokumentu v Polsku vypršela v červenci 2021. 9. května byl zákon zveřejněn v časopise Journal of Laws. V důsledku toho vstoupí 24. května tohoto roku v platnost některé předpisy SUP.

Nejdůležitějším bodem zákona je zákaz uvádět na trh jednorázové plastové výrobky a oxo-rozložitelné plasty. Zákaz se bude vztahovat (až na několik výjimek):

vatové tyčinky a brčka
desky
příbory (vidličky, nože, lžíce, hůlky)
míchadla na pití
balónkové tyče
nádoby na potraviny z pěnového polystyrenu, tzn. polystyren
nádoby a kelímky na nápoje a jejich uzávěry a víčka z pěnového polystyrenu

Zákon také ukládá povinnost označovat výrobky s negativním vlivem na životní prostředí. Tato povinnost bude zahrnovat:

hygienické vložky, tampony a jejich aplikátory
vlhké ubrousky
tabákové výrobky s filtry obsahujícími plasty a samotné filtry
kelímky na pití
Zákon informuje o předpokládaných poplatcích tzv rozšířená odpovědnost výrobců uvádějících na trh plastové výrobky na jedno použití. Roční poplatek pokrývá náklady na svoz odpadu i náklady na vzdělávání, sběr dat a hlášení.

Zákon také uvádí sankce za nesplnění povinnosti, které se mohou v závislosti na míře zanedbání pohybovat od 500 PLN až po 500 000 PLN.

Ustanovení zákona se rovněž týkají množství recyklátu v plastových obalech. Jak čteme  v případě PET lahví, rozlišení předpokládá „ v roce 2025 minimálně 25 % a v roce 2030 minimálně 30 % recyklovaných plastů v jednorázových plastových lahvích na nápoje o objemu do tří litrů“.

Najdeme zde i ustanovení informující o povinnosti (od poloviny roku 2024), podle které  mají být uzávěry továrně připevněny k nápojovému obalu – láhvi nebo kartonu.

V případě  stravovacích zařízení zákon dále zavádí ustanovení, která vyžadují doplatky za jednorázové plastové výrobky,  bude povinné navrhovat alternativy k jednorázovým obalům.

DPP