Portál nehod prošel koncem léta změnami, které dále zvyšují informační a uživatelský komfort. Tento web již přes rok přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst. Od letošního srpna je možné si na ní také naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která na ní jsou. Druhou novinkou je možnost zobrazit si videa ze zásahů na nehodových místech.

Nehodový portál upozorňuje řidiče na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se stávají nejčastěji nehody. Mapa rizikových míst totiž zobrazuje pomocí shlukové analýzy přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Při projíždění těmito místy by pak měli být řidiči obzvlášť opatrní. Portál tak chce přispět k prevenci nehod a k edukaci řidičů ohledně rizikového chování. Autorem projektu je společnost DataFriends, která i portál provozuje.

 Plánování trasy

Řidiči mají nově možnost si na mapě Portálu nehod naplánovat trasu své cesty a zobrazit riziková místa, která na ně mohou čekat. Je to díky spolupráci s jedním z nejpoužívanějších portálů v Česku – mapovou aplikací Mapy.cz.

„Portál nehod se tak stal velmi užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest. Na interaktivní mapě si totiž mohou dohledat úseky, které jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Proto neustále pracujeme na aktualizaci nehodových míst a zlepšování uživatelské přívětivosti,“ vysvětluje Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz, k tomu dodává: „Plánování tras patří ke klíčovým funkcím, které naši uživatelé pravidelně využívají. Chceme, aby jejich cesty byly bezpečné, a proto v našich mapových podkladech vždy najdou potřebné aktuální informace o dopravním provozu či nehodách. Oceňujeme snahu o prevenci a snížení nehodovosti na českých silnicích a i z tohoto důvodu jsme rádi poskytli mapová data Portálu nehod.“

Ukázka plánování trasy na Portálu nehod

 

Videa z míst nehod

Další novinkou při letním upgradu Portálu nehod bylo zařazení videí ze zásahů u nehod na konkrétním rizikovém místě. Tyto záběry portálu poskytují převážně hasiči a záchranáři prostřednictvím Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce.

„To, že si řidiči mohou na Portálu nehod vyhledat nejen riziková místa, ale nyní i uvidí, jak to na místě dopravní nehody vypadalo, bereme jako velmi efektivní preventivní aspekt. Řidiči si tak ještě více uvědomí případné následky, které by mělo jejich neopatrné počínání v rizikovém úseku. Navíc jsme do portálu zahrnuli celou řadu preventivněvýukových spotů, které pomohou a poradí účastníkům provozu, jak se správně chovat a jak se právě případných rizikových situací vyvarovat,“ uvedl Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Ukázka zobrazení videí na Portálu nehod

 

Data od pojišťoven

Letní novinky na Portálu nehod však nejsou jediné. K rozšíření informačního servisu, který českým řidičům poskytuje, došlo letos již dvakrát.

Díky spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů jsou od února v mapě rizikových míst k dispozici i údaje od pojišťoven. Do té doby mapa rizikových míst zobrazovala jen výši škod podle informací od Police ČR.

„Primárním úkolem policie je zajistit bezpečnost silničního provozu a vyšetření příčin nehody. Výše škod, kterou přímo na místě nehody policie odhaduje, je pouze orientační. Komplexnější obraz o důsledcích nehody pak poskytují data pojišťoven, které evidují nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví, v případě trvalých následků pro poškozené s výplatou i v horizontu až dalších desítek let. Ty policie při svých odhadech zohledňovat nemůže, nicméně pojistitelé související závazky vyčíslují, aby měli dostatek prostředků na jejich budoucí úhradu,“ uvedl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, která se na provozu Portálu nehod podílí.

Cyklisté

Od května je možné získat v mapě rizikových míst i informace o nehodách, kde je jedním z účastníků cyklista. Každý si tedy může na mapě zobrazit riziková místa podle příčiny nehody: vysoká rychlost, předjíždění, srážka se zvěří a od května i nehody s cyklisty. Znalost rizikových míst a větší opatrnost nejen řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.