„Už tam budeme?“ – oblíbený dotaz dětí, který nerad slyší asi každý rodič za volantem. Pro rodiče-řidiče jsou prázdniny ve znamení většího stresu. Delší jízdy za odpočinkem s plným autem věcí a neposednými dětmi ve voze jsou jednoznačně zvýšeným rizikovým faktorem. Podle analýzy Portálu nehod totiž k největšímu počtu nehod, kdy je ve voze dítě, dochází právě v červenci a srpnu. Nejčastěji je to v případech, kdy bylo na palubě malé dítě do pěti let.

„Podle dat Portálu nehod se v České republice v letech 2010 až 2021 stalo 55 152 nehod šetřených Policií ČR, při kterých bylo v automobilu alespoň jedno dítě ve věku do 17 let. K největšímu počtu karambolů na silnicích (22 678) přitom došlo, když bylo na palubě alespoň jedno dítě ve věku do pěti let,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Rizikovým faktorem není jen věk dítěte, ale i „sezónnost“ těchto nehod – jednoznačně k největšímu počtu nehod s dítětem ve voze dochází v letních měsících (viz graf). „Spojitost s přesuny na prázdniny a dovolené a dlouhými trasami, které jsou stresující pro děti i rodiče, je zřejmá. A nejvyšší počet nehod, kde je účastníkem dítě jako spolujezdec, je i v letních měsících opět u nejmladší věkové kategorie do pěti let,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Nebezpečná nepozornost rodičů za volantem

Věnovat se plně řízení vozu, nebo dítěti na zadní sedačce? Na takto položený dotaz většina z nás odpoví jednoznačně: řízení. Realita je však bohužel jiná. U řidičů, kteří vezou malé děti, často vítězí obava z jejich počínání na zadní sedačce. Stačí však jen chvilka pozornosti věnovaná dítěti, a ne dopravní situaci, a na problém je zaděláno.

Portál nehod se podíval na příčiny nehod, při nichž figuruje jako spolujezdec alespoň jedno dítě. Z analýzy jednoznačně plyne, že dítě ve voze ovlivňuje to, proč bouráme. Čím mladší dítě vezeme, tím dominantnější příčinou nehody je způsob jízdy. U nehod, kde bylo spolujezdcem dítě ve věku do pěti let, je to příčinou u více než 48 % karambolů. Naopak u řidičů, kteří vezou starší děti a teenagery, se zvyšuje podíl nehod zaviněných rychlou jízdou, která patří i k hlavním příčinám nehod i bez dětí na palubě.

 

Nedodržení vzdálenosti se nevyplácí

Řidiči s malými dětmi ve voze se tedy snaží jezdit opatrně, neriskují rychlou jízdou, ale bohužel malé vyrušení dítětem odpoutá jejich pozornost od provozu. „Podle naší analýzy je nedodržení bezpečné vzdálenosti nejčastější příčinou nehod (více než 17 %), kde bylo jako spolujezdec dítě do pěti let. Na druhém místě jsou v této věkové kategorii dětí-spolujezdců nehody zaviněné řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (14 %). Naopak když máme ve voze ‚puberťáka‘ ve věku 15–17 let, tak je nejčastější příčinou nepřizpůsobení rychlosti (23 % nehod) a nedodržení bezpečné vzdálenosti je důvodem již jen 10 % nehod,“ řekl Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

DPP