DPP

[quote]Potravinová logistika sama o sobě patří k jedné z nejnáročnějších logistických oblastí. V loňském roce kvůli koronavirové pandemii navíc došlo k mnoha  zásadním momentům v chování spotřebitelů. Ze začátku první vlny to byly zejména masové nákupy v kamenných prodejnách, později enormně vzrostly také nákupy zboží přes internet. To vše kladlo velké nároky na logistické společnosti zajišťující zásobení trhu potravinami. Zároveň se ukázalo, jak velký význam má logistika pro společnost a jak zásadní je dobře fungující logistika právě v období krize. Jaký vliv měl průběh loňského roku na oblast potravinové logistiky a k jakým zásadním krokům musely přistoupit společnosti zabývající se logistikou potravin, jsme se zeptali několika významných hráčů z oboru.[/quote]

Koronavirus přepsal doslova ze dne na den veškeré jistoty – změnil se trh, změnil se zákazník a jeho potřeby. A změnily se pochopitelně okolní podmínky. Na druhou stranu – většina služeb na to dokázala adekvátně a včas reagovat. Pro potravinovou logistiku byl loňský rok přelomový a právě díky mimořádné náročnosti a nutnosti rychle reagovat pomohl v mnoha případech výrazným způsobem urychlit vznik celé řady nových projektů.

Podle slov manažera marketingu ESA logistika Jindřicha Karase byl uplynulý rok pro logistické operátory v oblasti potravin doslova rokem velké zkoušky. „Dostali jsme se bez varování do velmi nestabilního období „turbulentní logistiky“,“ říká a pokračuje: „Požadavky trhu na přepravní a skladové kapacity se měnily v řádu dnů. Na jaře skokově vzrostla poptávka po distribuci potravin a oscilovala mezi 50-120 % nad normálním, tedy předvídatelným stavem. Následovalo pomalé uklidnění situace a postupný návrat k běžným hodnotám.“

Mimořádnou náročnost loňského roku potvrzuje také Kateřina Kačírková ze společnosti MD logistika. „Logistika potravin byla pod velkým tlakem, aby ustála nápor zákazníků, kteří po březnovém lockdownu vzali prodejny potravin doslova útokem. Vedle toho jsme museli komplexně řešit ochranu našich zaměstnanců (zajištěním ochranných pomůcek a dezinfekcí) a zajišťovat dostatečné personální obsazení našich provozoven při případném uvalení karantény na část pracovníků. Zvládat distribuci za těchto podmínek bylo možné jen s vypětím všech sil. Na významu tak nabyla pružnost firem a jejich schopnost reagovat na mimořádné výkyvy v poptávce po službách (i za pomoci externích dodavatelů).“

Ilustrační foto ESA logistikaV ESA logistika si z loňského roku odnesli ponaučení, že firmy se musí spolehnout především samy na sebe, a to dokonce i v takových situacích, jakou bylo zajištění ochranných pomůcek a dezinfekcí pro pracovníky zapojené do distribuce potravin. „Stát je na jaře nebyl schopen zajistit a podmínky na trhu s tímto zbožím byly značně nestandardní,“ připomíná situaci z jarních měsíců Jindřich Karas.

Kromě zajištění ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro vlastní potřeby se však řada logistických i jiných firem dokázala zapojit do pomoci nejvíce pandemií ohroženým skupinám, což hodnotí Jindřich Karas jako velké pozitivum. V případě ESA logistiky to bylo poskytnutí přepravních a skladových kapacit v ČR, SR a Polsku zdarma nekomerčním projektům v boji proti koronaviru. „Mimo jiné jsme například zajišťovali distribuci ochranných prostředků pro Český červený kříž,“ uvádí Jindřich Karas.

Pro společnost Albert je zásobování jednou z nejdůležitějších oblastí v situacích, jako byl uplynulý rok. Každá pozice v celém řetězci má svůj význam, jen tak může jako celek fungovat. K tomu, aby dokázali poskytovat efektivní logistické služby, považují v Albertu rozhodně za nejdůležitější sehraný tým včetně kolegů třetích stran a zajištění jejich bezpečnosti.

„Abychom zajistili bezproblémové fungování a ochránili naše zaměstnance, zavedli jsme hned na jaře bezpečnostně-hygienická opatření. Začali jsme měřit teplotu všem, kteří se pohybovali v našem areálu. K nám do distribučního centra jezdí spousta řidičů i z ciziny, toto opatření bylo nezbytné hlavně na jaře a pokračuje dodnes. V následujících měsících jsme instalovali automatické termokamery při vstupu do areálu,“ uvádí některá bezpečnostní opatření Marcela Varmužová, ředitelka distribučního centra Albert v Olomouci.

Toto vše nutí poskytovatele logistických služeb využívat všechny rezervy a zintenzivnit spolupráci s externími dodavateli. Zvládnutí takové situace a uspokojení požadavků klientů se proto neobešlo bez zvýšených nákladů.

Očekávaný ekonomický pokles způsobený omezením řady aktivit navíc ještě zvyšuje tlak zákazníků na snižování cen logistických služeb. Logistika potravin sice nebývá v krizích postižena významným poklesem, protože poptávka po potravinách zůstává poměrně stabilní, ale v odvětví se oproti jiným segmentům logistiky pracuje s nízkými maržemi, a proto zde prakticky není prostor pro jejich snížení.

 

On-line supermarkety vítězové koronakrize – ale za jakou cenu

V neposlední řadě pomohla korona změnit také přístup dodavatelů a části retailerů k online prodejům. V celé Evropě se ukázalo, že budoucností prodeje potravin je skutečně omnichannel nebo hybridní modely. Důkazem může být spolupráce Košíku s Kauflandem, který přes Košík vůbec poprvé v historii nabídl do prodeje své privátní značky prostřednictvím třetí strany.

Zpětně je až k neuvěření, jakým způsobem koronavirová krize dokázala posunout celý obor online FMCG kupředu. A přestože se o online supermarketech hovoří jako o vítězích, neznamená to, že by jejich úspěch byl „zadarmo“ – naopak.

„Proinvestovaných peněz a člověkohodin jsme měli za rok 2020 rekordní množství (milionové investice šly například do automatizace skladů). Samotná skutečnost, že jednotliví hráči pod extrémním náporem dokázali fungovat a inovovat, však byla mimo jiné také zúročením veškerých předchozích příprav a jasným důkazem vyzrálosti českého trhu,“ uvádí situaci na pravou míru Tomáš Jeřábek, CEO Košík.

Extrémní nárůst zájmu o online prodej potravin během koronakrize potvrzuje také Pavel Todt, provozní ředitel Rohlik.cz. „Přestože Rohlík rostl až o 70 procent už před koronakrizí, během jara se zdvojnásobily objemy objednávek, které jsme byli schopni odbavit. Poptávka převyšovala naše kapacitní možnosti a pro zákazníky jsme museli zavést dočasná omezení ve službě. Na podzim jsme otevřeli druhý sklad pro Prahu v Horních Počernicích a v Brně se přestěhovali do větších prostor. Rozšíření distribučních center nám umožnilo zvýšit kapacitu ještě o polovinu a daří se nám tak uspokojovat zájem zákazníků v plné kvalitě. To znamená doručení nákupu do 119 minut od objednání.“

Koronakrize posunula logistiku potravin kupředu

Nová situace urychlila v mnoha společnostech vývoj a zavádění nových technologií, kde společným jmenovatelem byla na prvním místě ochrana zdraví zaměstnanců a zákazníků, uspokojení nárůstu potřeb zákazníků a zároveň zajištění efektivity provozu i v mimořádných podmínkách.

Významným plusem při zvládnutí podobné situace je podle Jindřicha Karase dostatečná pružnost firmy. „Potvrdilo se, že tuto vlastnost, která nám v naší téměř třicetileté historii byla vždy vlastní, si stále udržujeme. Výhodou ESA logistiky se ukázala silná prozákaznická orientace, širší portfolio zboží s významným podílem potravin a také fungující spolupráce s dalšími logistickými společnostmi.

Změnili jsme systém ochrany našich zaměstnanců, kdy jsme je rozdělili do navzájem oddělených skupin, protiepidemická opatření jsme přijali v celé firmě včetně skladů, kde jsme pro omezení kontaktů například rozšířili online komunikaci a změnili způsob předávání dokumentů.“

Zároveň se v ESA logistika snažili minimalizovat počet zaměstnanců potřebných k některým úkonům. Příkladem je zavedení dronů pro provádění inventury v polském skladu.

Podtrženo a sečteno – minulý rok potvrdil význam maximálně efektivního fungování firmy, které se projeví právě v těchto mimořádných podmínkách.

V MD logistika považují za klíčové to, že neomezili investice do rozvoje. Během pandemie přišli s nabídkou dvou nových služeb – jednak jde o přípravu distribuce zboží pro e-shopy (čímž reagují na rostoucí podíl e-commerce), a další služba nabízí výhodné dopravní služby v podobě dovytěžování kamionů na pravidelných linkách do svých distribučních hubů. „Nakročili jsme tak do tržních segmentů mimo klasickou velkou logistiku, kde vidíme zajímavý potenciál,“ říká Kateřina Kačírková a pokračuje: „Průběžně pokračujeme v obnově naší dopravní flotily, do provozu jsme v minulém roce zařadili 18 nových tahačů DAF a chladicích návěsů Schmitz. Připravujeme současně výstavbu dvou nových skladů v naší centrále v Dašicích. Půjde o mražený sklad pro téměř 3 700 paletových míst a suchý sklad pro 40 000 paletových míst. Očekáváme, že budou pro zákazníky atraktivní především díky jejich výhodné geografické poloze a pokračující výstavbě dálnice D35.“

Nové služby zaváděli zároveň s odbavováním rostoucího počtu objednávek také v Rohlíku. Během první vlny pandemie to byl Suchý Rohlík pro doručení trvanlivého sortimentu v rámci celé ČR, Rohlík Turbo pro doručení nákupu do 90 minut a Rohlík Bistro pro pomoc restauracím a šéfkuchařům, aby mohli své speciality nabídnout zákazníkům alespoň ke konzumaci doma.

Aby mohl Rohlík lépe reagovat na nárůsty objednávek, otevřel nový sklad na východní straně Prahy, čímž dosáhl ideální polohy k již existujícímu skladu na Praze 6 v Liboci. Nový sklad v Praze v Horních Počernicích zahrnuje chlazené části, mraženou a suchou sekci na rozloze 11 000 m2.  „Díky umístění máme možnost obsluhu zákazníků v Praze rozdělit na dvě poloviny a z každého skladu doručit nákup jak více zákazníkům, tak v kratším čase, a to díky efektivnímu uspořádání a průchodu zboží skladem. Geografické umístění nám dává šanci nejen na zvýšení kapacity, ale i rozšíření míst, kam jsme schopni dojet dále do regionů. Přidali jsme na mapu rozvozu například Chlumec, Poděbrady, Nymburk, Čáslav, Kolín, Kutnou Horu a další města,“ vysvětluje Pavel Todt.

Nové distribuční centrum v Horních Počernicích disponuje třídící linkou, dopravníky, striktně oddělenými teplotními řetězci pro různý sortiment. Sklad zároveň umožňuje do budoucna další expanzi. „Dostali jsme se na sto procent plánované kapacity ve fázi jedna. Fáze dvě bude zahrnovat například vybudování dalšího patra pro položky s menší obrátkou a automatizaci provozu s cílem dalšího zdvojnásobení kapacity.
Brněnský sklad, který jsme před 3 lety otevřeli, se ukázal jako nedostatečný. Proto jsme vybudovali a v listopadu otevřeli nový sklad v Brně s dvojnásobnou plochou pro chlazený, mražený i trvanlivý sortiment ve fázi jedna. Získali jsme dostatečnou kapacitu minimálně do poloviny příštího roku. A máme plán druhé fáze, kdy přidáním technologií získáme dalších 60-70% kapacity navíc. Z pohledu logistiky jsme zvětšili výkon nejen distribučních center, ale i náboru stovek nových pracovníků na sklad, kurýrů a stovek dalších aut. Napříč všemi třemi sklady jsme byli schopni snížit dojezdovou vzdálenost mezi zákazníky až o 15 procent. Nákup zákazníkovi doručíme do 119 minut a od toho se odvíjí i všechny přípravy s vychystáváním objednávek. Ty zlepšujeme díky řízení dle produktivity a kapacity, zdokonalování „paperless“ aplikací a díky efektivnímu řízení skladových operací a procesů,“ popisuje Pavel Todt.

Rozšířenou kapacitu Rohlík otestoval na proběhlé vánoční sezóně, kdy dokázal obsloužit téměř trojnásobný počet zákazníků v porovnání s Vánocemi před rokem.

Za zásadní považují v Košíku první týdny loňského jara. V té době museli čelit extrémním panikářským nákupům o hmotnosti několika stovek kilogramů, které se nevešly ani do auta a nebylo v lidských silách je doručit. Sklad nebyl připraven na takto intenzivní provoz, který navíc zcela odporoval modelu, který Košík nabízí – pro takto velké nákupy nabízí totiž Košík sesterskou službu ProfiKošík.cz.

V první chvíli pomohlo především zastropování hmotnosti jednoho nákupu, které neomezí běžného zákazníka, ale zabrání „vykupování“. „Zároveň jsme začali pracovat se zcela novým modelem přístupu k zásobám – brzy bychom měli mít digitální dvojče všech položek v regálu, které nám umožní lépe a systematicky pracovat s prostorem uvnitř vozu,“ popisuje změny, které museli v Košíku provést Tomáš Jeřábek a pokračuje: „Zlepšili jsme také uspořádání položek ve skladu, který se výrazným způsobem rozrostl (i díky rozšíření závozu do celého Česka), investovali jsme do automatizace, především dopravníkových systémů, a výraznou efektivitu jsme našli i v detailech – souhrnně se nám podařilo zvýšit efektivitu práce o celou pětinu.“

V Košíku přijali také další opatření, aby nemuseli v krizových obdobích měnit dostupnost za kvalitu služby, ale ideálně zvládli obojí. Lépe rozprostírají nabídku časových slotů, zákazníkům dávají díky mobilní aplikaci přesné informace o tom, kdy kurýr dorazí. „Podporujeme velké nákupy prostřednictvím množstevních slev (takzvaný multibuy), který je možné využít u více než 2000 položek nebo dynamickou cenou za dopravu, která klesá přímo úměrně velikosti nákupu. Ekosloty zároveň zákazníky motivujeme, aby využívali termíny závozu, při kterých již bude kurýr v lokalitě – díky tomu jedno auto obslouží více adres,“ uvádí dále Tomáš Jeřábek.

V Albertu považují pro zvládnutí situace nutnou nejen schopnost pružně reagovat a zavádět změny, ale zejména disciplinovaný přístup a maximální nasazení zaměstnanců. Na tom se ostatně shodnou i zástupci ostatních společností. „Doba nás naučila využívat IT technologie jako důležitou součást denní práce. Zjistili jsme, že takto „na dálku“ se dá nejen scházet, vidět se, posouvat věci kupředu, ale také se školit. V obsazení směn nám pomohla i agentura a náš systém odměňování.

Tyto a spousta dalších aktivit by nám ale situaci nepomohly zvládnout, kdyby sami zaměstnanci nebyli disciplinovaní a nedodržovali všechny dané pokyny včetně základních hygienických pravidel. Po celý rok jsme naše prodejny Albert plynule zásobovali. A to i v době jara, kdy byl na trhu nedostatek mouky, droždí a těstovin. Také jsme reagovali na změnu v chování zákazníka, když se uzavřely školy a restaurace. Rodiny začaly více vařit doma a rostl zájem o čerstvé produkty. Aktuálně naopak reagujeme na pokles v nepotravinovém sortimentu, který nemůžeme prodávat. Rychlou reakci také vyžadovalo uzavření v neděli nebo zkrácení otevírací doby. Důležitou roli tady hraje flexibilita a týmovost. Naši zaměstnanci to zvládli a dále zvládají velmi dobře,“ uzavírá Marcela Varmužová.

 

Zdroj : LN, Markéta Vojáčková