DPP

Znečištění ovzduší je dlouhodobým problémem Prahy a projekt EkoLogis – Jezdím čistě je jednou z iniciativ Magistrátu hlavního města, která se již druhým rokem snaží o snížení emisí a zapojení různých logistických a dopravních společností do dialogu o udržitelné dopravě a logistice. V současné době projekt má již 50 partnerských firem a organizací.

Na posledním srpnovém semináři EkoLogis proběhla debata o tom, jak zlepšit stav ovzduší v hlavním městě pomocí inovativní optimalizace zásobování provozoven v centru Prahy a následnému rozvozu zboží z konsolidačního centra elektromobily. Pilotní projekt by měl za předpokladu dostatečného zájmu začít začátkem roku 2019 na území Pražské památkové rezervace a zapojit by se mělo minimálně 40 provozoven.

V rámci spolupráce s partnerskými společnostmi EkoLogis pravidelně pořádá řadu seminářů, které jsou zaměřené na snížení emisí i ohleduplné chování řidičů. Podmínkou pro zapojení do projektu EkoLogis – Jezdím čistě je podepsání deklarace, jež zavazuje firmy k dodržování pravidel ekologické jízdy a ohleduplnosti nejenom vůči životnímu prostředí, ale i všem účastníkům silničního provozu.

Společnosti tím navíc získávají řadu výhod, jako je například možnost prezentace na webové stránce projektu EkoLogis formou blogového příspěvku nebo rozhovoru k tématu projektu, ale i posílení pověsti svého podniku jako firmy zodpovědné k životnímu prostředí. Hlavní výhodou je ovšem snížení emisí, zlepšení podmínek v Praze pro občany a návštěvníky města a v neposlední řadě také úspora pohonných hmot.

Účast v projektu je dobrovolná a partnerské firmy mají možnost být součástí dialogu s Magistrátem hlavního města a tvořit tak společnou základnu pro spolupráci a sdílení zkušeností.

Aktuální informace o aktivitách projektu EkoLogis a podmínkách partnerství naleznete na www.ekologis.cz.