Pražské letiště v loňském roce snížilo emise oxidu uhličitého o 72 procent oproti roku 2009. Celková uhlíková stopa letiště za rok 2021 tak činila přibližně 14,8 tuny oxidu uhličitého. Ke snížení emisí v uplynulých letech přispěla zejména výměna absorpčních chladících jednotek a úsporná opatření například při osvětlení. ČTK dnes o tom v tiskové zprávě informovalo Letiště Praha. Dlouhodobým cílem letiště je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality.

Letiště za účelem snižování emisí provedlo v uplynulých letech několik technologických nebo procesních opatření. Největší efekt měla výměna absorpčních chladících jednotek a úsporná opatření hlavně při osvětlení areálu. Další kroky se týkaly například utlumení nočního provozu některých strojů, vybavení vozů GPS, výměny kotlů, rekonstrukce střešních plášťů a dalších opatření. Od roku 2019 pokrývá letiště celou svou spotřebu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Ve snižování vyprodukovaných emisí chce letiště pokračovat, k čemuž by měla přispět další nová opatření. Mezi ně patří například výměna osvětlení, výměna kotlů, pořízení elektromobilů, rekonstrukce a zateplení objektů letiště, využití kogenerační výroby elektrické energie nebo instalace solárních panelů. Dlouhodobým cílem letiště je dosažení uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy firma svou činností žádné skleníkové plyny nepřidává ani neubírá a vyprodukované emise jsou v rovnováze s jejich pohlcováním z atmosféry.

Některé ekologické iniciativy a obce letiště přesto dlouhodobě kritizují kvůli plánům na jeho rozšíření. I přes současnou krizi v letectví způsobenou pandemií koronaviru letiště nadále počítá například s přípravou nové paralelní dráhy. Letiště proto bude usilovat o prodloužení povolení EIA a získání územního řízení.

Zdroj  :ČTK