[quote]Společnost  Colliers International připravila zprávu o realitním trhu v druhém čtvrtletí roku 2020 v České republice.[/quote]

 

Průmyslový trh:

Česká republika stále patří mezi nejatraktivnější evropské země pro výstavbu průmyslových nemovitostí. Neobsazenost se zvýšila a 18 nových budov bylo dokončeno. Na trhu je k dispozici 11 hal o velikosti větší než 10k.

 

Kancelářský trh:

Pražský kancelářský trh stojí na pevných základech. V posledním čtvrtletí bylo dokončeno sedm kancelářských budov. Neobsazenost se mírně zvýšila a nájmy zůstaly stabilní.

 

Investiční trh:

Investiční trh opět nabírá na síle, a to i přes trvající omezení cestování. Významné transakce se udály hlavně v kancelářském a retailovém sektoru. Významnou část kupujících tvoří domácí investoři.

 

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu, říká: „Když mluvíme o pražském trhu s kancelářemi, v prvním pololetí 2020 bylo pronajato přibližně 150 000 m2 kancelářských prostor, což je o 30% méně než v loňském roce. Do určité míry je však tento rozdíl zavádějící, protože minulé roky byly velmi silné a samozřejmě Covid měl také dopad na procesy rozhodování, což se na těchto číslech odrazilo. Když se podíváme na nabídku kancelářských prostor v tomto roce, na trhu je přibližně 170 000 metrů čtverečních ve výstavbě, které maj být tento rok dokončeny. Doteď bylo dokončených zhruba 80-90 m2. 170 000 je něco málo nad normálním ročním průměrem, jenž se pohybuje kolem 140 000 m2. Tohle se vyrovná příští rok, kdy se dokončí dalších ca 90 000 m2. Co se prostor k pronájmu týče, míra neobsazenosti je momentálně na konci prvního pololetí 6,1%. Je to trošku víc než v loni. Další faktor, který ovlivňuje v tomto roce míru neobsazenosti, a který je částečně důsledkem Covidu, jsou podnájmy. Momentálně je na trhu 40 000 m2 prostor k podnájmu a toto číslo se pravděpodobně vyšplhá ke konci roku na 60 000 m2. Výsledkem toho bude, že takzvaná „šedá“ neobsazenost dosáhne jednoho až jeden a půl percentuálního bodu navrch stávající míry neobsazenosti.“

 

Petr Žalský, ředitel kancelářského oddělení pro českou pobočku Colliers International, dodává: „Nájemné v kancelářských budovách zůstává prakticky beze změny oproti situaci před Covidem. Nominální nájemné se nemění. Nedovolují to ceny stavebných prací, stejně tak jako nízká neobsazenost, která je kolem 6%. To, kde zaznamenáváme rozdíl je v ochotě pronajímatelů pomoci nájemcům s tím buď setrvat, nebo se přestěhovat do jiné budovy, tím, že umějí dát větší pobídky formou nájemných prázdnin a nebo přízpěvku na vnitřní vybavení. Na trh nastupuje nová skupina, což jsou podnájmy kancelářských prostor. Většinou to je atraktivní pro firmy, které vstupují na trh, nebo jsou ve fázi růstu nebo naopak, zmenšování a nepotřebují pětiletou smlouvu, ale flexibilitu, to znamená pronájem na rok, na dva, to znamená, třeba i obsazených prostor. Tyto budou konkurovat klasickým kancelářským prostorům, stejně tak jako flexi a servisovaným kancelářím.“

 

Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory, řekla: „Společnosti v současné době revidují pravidla práce z domova a řeší jakým způsobem budou fungovat do budoucnosti. To, jaký to bude mít vliv na využití kancelářských prostor a na plochu kancelářských prostor, uvidíme u společností až za šest až dvanáct měsíců.“

Více informací a infografiku naleznete v přiložených zprávách ve formátu PDF a také tady:

Capital Markets report ENG
Industrial report ENG
Office report ENG

Investiční zpráva CZ
Průmyslová zpráva CZ
Kancelářská zpráva CZ

 

Zdroj : Colliers