[quote]Stát pokračuje v dlouhodobě připravované transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), dosud státní příspěvkové organizace, na státní organizaci po vzoru Správy železnic. Ministerstvo dopravy nyní předložilo legislativní radě vlády věcný záměr zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic. Úřad si od změny slibuje zrychlení a zefektivnění silniční výstavby. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy.[/quote]

„Transformace na právní formu státní organizace tak po vzoru Správy železnic dopomůže změnit trend v oblasti personální politiky, kdy cílem je zajišťovat klíčové odborné činnosti například v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, dopravní telematiky/ITS, hlavní inženýry projektů, správce staveb a technické dozory do budoucna především vlastními zaměstnanci, a nikoliv v převážné míře externími dodavateli, jak je tomu v případě ŘSD s.p.o. To umožní mimo jiné právě výrazné úspory nákladů u činností, u kterých nyní dochází k outsourcingu,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Změna právní formy tak sjednotí fungování ŘSD, posléze tedy Správy dálnic a silnici, se Správou železnic. Podle ministerstva to pro stát zefektivní řízení přípravy a staveb dopravní infrastruktury a zjednoduší spolupráci i soukromým dodavatelům. Změny by současné státní příspěvkové organizaci měly umožnit rozsáhlé organizační i personální změny. V současnosti se ŘSD musí řídit Nařízením o platových poměrech, což podle úřadu neumožňuje adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů. Podle ministerstva nová forma řízení umožní nové organizaci lépe získávat vlastní odborníky a zároveň si je dlouhodobě udržet. Dosud ŘSD například pro speciální stavby využívalo převážně externí pracovníky.

O transformaci ŘSD se hovoří řadu let. Stát nejprve zvažoval založení akciové společnosti, nyní se přiklonil k variantě státní organizace. Připravovaná transformace ŘSD na státní podnik bude navazovat na legislativní změny k dopravní výstavbě. Nový stavební zákon a také novela zákona a také tzv. liniový zákon by měly výrazně zrychlit přípravu projektů.

 

Zdroj : ČTK