Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zrušil pokutu 200.000 korun, kterou jeho úřad vyměřil Plzeňským městským dopravním podnikům (PMDP) za rámcovou smlouvu na dodávku motorové nafty. Zároveň správní řízení zastavil.

ÚOHS pokutoval dopravní podnik za to, že při uzavírání rámcové dohody na dodávky motorové nafty porušil zásadu transparentnosti tím, že v zadávací dokumentaci neuvedl nejvyšší objem odebrané nafty, který bude na základě rámcové smlouvy dodán.

Předseda ÚOHS ale v rozkladu mimo jiné zohlednil rozhodnutí Soudního dvora EU a dospěl k závěru, že dopravní podnik zákon neporušil. Neuvedl sice maximální objem nafty, kterou plánuje odebrat, ani maximální množství vynaložených peněz, ale uvedl předpokládanou hodnotu rámcové dohody 154,48 milionu korun.

„Na rozdíl od úřadu tedy konstatuji, že k porušení zákona ze strany zadavatele nedošlo a tento formální znak skutkové podstaty přestupku naplněn nebyl. Proto již nepřipadá v úvahu zkoumání naplnění druhého formálního znaku přestupku v podobě vlivu nezákonného postupu zadavatele na výběr dodavatele, jelikož zákon evidentně porušen nebyl a přestupek popsaný v napadeném rozhodnutí se nestal,“ uvedl Mlsna v rozhodnutí.

Spolu se zrušením rozhodnutí nižší instance předseda ÚOHS správní řízení také zastavil, úřad se tedy už smlouvou zabývat nebude. Pokutu zatím PMDP platit nemusely, díky podání rozkladu ještě rozhodnutí o pokutě nebylo pravomocné.

Zdroj : ČTK

DPP