Oživení zájmu o nová osobní vozidla z konce minulého roku a prvního čtvrtletí letošního roku (+2,7 %) bylo jen krátkou epizodou. Od letošního července do září profinancovaly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) pouze 10.277 nových osobních vozů, což znamená ve srovnání se stejným obdobím minulého roku propad o 17 %. Ve finančním objemu činil pokles 8,4 % na 6,2 miliardy korun. Za devět měsíců 2022 poskytly členské společnosti ČLFA na nákup nových osobních vozů finanční prostředky v objemu 20,5 miliardy korun. ČLFA financovalo čtvrtinu počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2022.

Za prvních devět měsíců letošního roku ve srovnání s rokem 2021 došlo k poklesu v počtu financovaných nových osobních vozů, a to o 4197 kusů na 35.184. Průměrná výše financování připadající na jeden nový automobil letos stoupla o necelých šest procent na 582 tisíc korun. Operativní leasing se na celkovém objemu financování nových automobilů podílel 40 %, zbývajících 60 % připadlo na úvěrové produkty včetně finančního leasingu.

„Prodeje nových automobilů v České republice stále nedosahují předcovidových hodnot. Naše statistiky, obdobně jako statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA), potvrzují určitou nerozhodnost pořizovat si v této nejisté době nové automobily. Důsledkem bude zvyšující se stáří vozového parku se všemi negativními dopady – menší bezpečnost i vyšší spotřeba pohonných hmot a s tím související vyšší emise,“ uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

Financování osobních automobilů pro podnikatelské subjekty

Z celkového počtu financovaných nových osobních aut za tři čtvrtletí 2022 připadlo na segment podnikatelů 77 %, tedy 26.993 automobilů (meziroční pokles o 9 %). Ve finančním vyjádření se jednalo o částku 17,9 miliardy Kč (meziroční pokles o pět procent). Průměrná cena financovaného vozidla byla 663 tisíc Kč. Z produktového hlediska byl mezi podnikateli největší zájem o úvěrové produkty (včetně finančního leasingu), které zaznamenaly podíl 57 %. Zbývajících 43 % připadlo na operativní leasing.

Financování osobních automobilů pro spotřebitele

Spotřebitelé si u členských společností ČLFA nakoupili v prvních třech čtvrtletích celkem 8191 nových osobních vozů (meziroční pokles téměř o 15 %). V tomto segmentu vývoj nekopíruje statistiky SDA, podle kterých zájem spotřebitelů ve stejném období stoupl o dvě procenta. ČLFA poskytla spotřebitelům financování v objemu 2,6 miliardy korun, což v porovnání s rokem 2021 znamená snížení o více než 13 %. Průměrná částka na financování jednoho nového vozu byla 315 tisíc Kč. Rozhodující roli při financování nových automobilů pro spotřebitele hrály úvěry (včetně finančního leasingu) s podílem  79 %, na operativní leasing připadlo 21 procent.

Zdroj: ČLFA

 

 

DPP