[quote]Program MBARE (MBA – Nemovitosti a jejich oceňování) vyučovaný na Vysoké škole ekonomické v Praze se zařadil mezi nejprestižnější vzdělávací programy v Evropě zaměřené na nemovitosti. Program v lednu 2021, pouze po třech letech fungování, získal akreditaci mezinárodní organizace RICS (Royal Institution of Chartered Suveryors) pro obor komerční nemovitosti a oceňování nemovitostí. V rámci střední a východní Evropy je tak jediným akreditovaným MBA programem svého druhu.[/quote]

Spojení s RICS umožní Katedře financí a oceňování podniku, která program MBARE nabízí, mnohem lépe a rychleji přebírat poznatky z oboru nemovitostí a jejich oceňování. Zároveň se katedra stává součástí odborné platformy, jejímž zájmem je kultivace nemovitostního prostředí. „RICS prosazuje etické postupy na trhu s nemovitostmi a zároveň se snaží sjednocovat oceňovací praxi mezi státy a regiony,“ vysvětluje roli profesní organizace Jaroslav Kaizr, ředitel programu. „Akreditací programu MBARE ze strany RICS se uzavřela první fáze strategie rozvoje vzdělávání v oboru nemovitostí v českém univerzitním prostředí. Další metou bude rozvoj plně anglické mezinárodní verze programu MBARE, konsolidace a rozvoj vědeckého výzkumu v oboru ekonomie nemovitostí,“ dodává.

Díky akreditaci mají absolventi snadnější přístup mezi členy RICS a otevírají se jim také zajímavé kariérní příležitosti. „Při jednání se zahraničními partnery nebo institucionálními investory je členství v RICS výraznou výhodou. Ukazuje na znalosti, profesionalitu a kvalitu,“ zdůrazňuje Jaroslav Kaizr přínos pro absolventy.

Program MBA – Nemovitosti a jejich oceňování

Dvouletý MBA program se na Fakultě financí a účetnictví VŠE vyučuje od září 2018. Jeho posluchači jsou zejména členové vyššího managementu realitních a developerských firem a samostatní profesionálové působící na českém realitním trhu. Program MBARE si od svého založení zakládá na standardech RICS v oblasti etiky, oceňování i nahlížení na trh nemovitostí. Zároveň členové RICS v programu vyučují – např. předseda RICS Česká republika William Bucknell BSc (Hons) MRICS, světově uznávaný architekt Ian Bogle MArch nebo Bert Hesselink MRICS z CTP, který rozvinul projekt Art of Space. V roce 2021 budou probíhat přípravy na spuštění anglické verze programu MBARE.

Royal Institution of Chartered Surveyors

Mezinárodní profesní organizace propaguje a prosazuje mezinárodní standardy v oblasti oceňování, developmentu, správy nemovitostí a jejich pronajímaní, výstavby a infrastruktury. Přináší jednotný standard, který podporuje nejen dodržování etických pravidel, ale i harmonizaci norem přístupů a možností porovnávání různých metodik na trhu s nemovitostmi. RICS akredituje vzdělávací programy splňující vysokou úroveň kvality výuky.

 

Zdroj : VŠE