DPP

[quote]Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který je zodpovědný za energetickou unii, pronesl projev na stánku CLEPA (Evropské sdružení automatických dodavatelů) na 67. mezinárodní automobilové výstavě ve Frankfurtu nad Mohanem[/quote]

Dámy a pánové,

je potěšením být s vámi na zahájení letošního Mezinárodního autosalonu – největší a možná nejdůležitější událost svého druhu na světě. Je neuvěřitelné, že je to 120 let od první IAA. Takové výročí je příležitostí k tomu, aby se odrazilo na dopadu automobilového průmyslu: zpět do doby, kdy byly koně a kočáry nahrazeny „automatizovanými mobilními stroji“. Neustálý pokrok v automobilovém světě vyústil v průběhu 20. století:

– osvobodila uchazeče o zaměstnání a přinesla je (doslova) blíže k trhu práce;

– měnila povahu našeho obchodu a obchodu, struktury našich měst a předměstí.

-rekonstruovala světový obchod a geopolitickou politiku s rostoucí poptávkou po ropě.

-vytvořilo průmysl nepředstavitelného rozměru, kde je Evropa obrovským hráčem.

– přineslo to však také zničující vedlejší účinky, jako jsou dopravní nehody, znečištění ovzduší a změna klimatu.

Tento 67. mezinárodní autosalon je tedy také příležitostí přemýšlet o budoucnosti; o příštím století a o úloze, kterou budou automobily nadále hrát v našem životě, v našich ekonomikách, v našem prostředí, v našem klimatu.

Jak včera uvedl prezident Juncker ve zprávě o stavu Unie, je nezbytné investovat do automobilů budoucnosti, aby Evropa byla v čele inovací a digitalizace. Za tímto účelem oznámil prezident Juncker novou strategii průmyslové politiky. Takže máme velké důvody, abychom byli optimistični ohledně této budoucnosti. Jak všichni víme, slovo „automobil“ se nově definuje. To, co bylo automatické, bude autonomní. Původní slovo znamenalo „motor s vlastním pohonem“, ale pro naše děti to bude samo-řízení.

To je jasně ten duch, jehož motto letošní konference je „Budoucnost teď“. Stačí se podívat na tuto konferenci, abyste viděli, že právě teď je právě vynalezena, prezentována a realizována budoucnost.

Jsem přesvědčen, že evropský automobilový průmysl může připravit cestu globálního přechodu k čisté a propojené mobilitě. Jsem přesvědčen, že se Evropa může stát kontinentem inteligentní a čisté infrastruktury automobilů. Jsme lépe vybaveni, abychom udělali obrovský skok než jakákoli jiná část světa.

Právě v posledních dnech a týdnech jsme slyšeli od firem, jako je Daimler, VW, Volvo nebo BMW, o jejich ambiciózním posílení svého směru k elektrickým vozům. Rovněž jsme slyšeli stále více národních vlád, které si stanovily ambiciózní cíle týkající se podílu čistých automobilů na silnicích nebo městech, které oznamují budoucí omezení naftových automobilů.
To je velmi uklidňující pro občana, který si také uvědomil, že se věci musí změnit. Ukazuje, že Evropa je na správné cestě. Musíme tento proces urychlit, nebo budeme předjížděni jinými.

Aby to bylo v širším kontextu, stanovila Evropská komise cíl dosáhnout sociálně spravedlivého přechodu k čisté, konkurenceschopné a související mobilitě pro všechny. Takže to je naše cílová čára. Nyní je otázkou, jak se tam dostaneme-a jak se tam dostaneme jako první, takže se nám těší výhoda prvního tahače. V sázce je hodně. Automobilový průmysl zaměstnává nejméně 12,6 milionu Evropanů, kteří tvoří téměř 6 % pracovní síly nebo 11 % zaměstnanosti v EU. Mluvíme také o více než 11 milionech Evropanů, kteří pracují v dopravě, přičemž představují téměř 5 % HDP EU.
       Rámec, který jsme zavedli, zahrnuje všechny druhy opatření, včetně právních předpisů, financování a řídících platforem. Mnoho z nich bylo podrobně vysvětleno v legislativním balíčku, který jsme před létem představili: „Evropa v pohybu“.

Rámec, který jsme zavedli, zahrnuje všechny druhy opatření, včetně právních předpisů, financování a řídících platforem. Mnoho z nich bylo podrobně vysvětleno v legislativním balíčku, který jsme před létem představili: „Evropa v pohybu“.

Jsme uprostřed přípravy druhého balíčku mobility pro tento rok, který bude obsahovat nové normy pro oxid uhličitý pro automobily a dodávky, modernizaci pravidel zadávání veřejných zakázek pro ekologické vozy. Rovněž posoudí infrastrukturu alternativních paliv. A konečně, příští rok uzavřeme třetí balíček, tentokrát týkající se emisních limitů emisí CO2 u těžkých užitkových vozidel a řešení bezpečnostních prvků silniční infrastruktury.

Dovolte mi, abych se na chvíli soustředil na náš návrh týkající se emisních standardů pro vozidla a dodávky. Vydávání vozidel s nízkými emisemi a emisemi s nulovými emisemi v Evropě je zásadní, pokud chceme udržet konkurenceschopnost na globálním trhu- a současně dosáhnout našich klimatických cílů. V současné době zvažujeme různé možnosti, jak tento cíl dosáhnout co nejefektivněji a technologicky neutrálním způsobem. A samozřejmě ďábel je v detailech.
Zmínil jsem financování a skutečně spojíme granty a finanční nástroje s cílem podpořit infrastrukturu alternativních paliv, propojené a automatizované řízení, jakož i výzkum a inovace baterií. Tyto finanční zdroje zahrnují nástroj pro propojení Evropy, transevropské dopravní sítě, program Horizont 2020 atd.

Tento přechod však není jen o tom, že je nejlepší na světě, ale také o tom, že je nejvíce spravedlivý a inkluzívní. Proto se také zabýváme tím, jak zmírnit přechod prostřednictvím naší Agendy dovedností, a také podporovat iniciativy a spolupráci mezi velkými evropskými městy.

Dámy a pánové, zmínil jsem některé z hlavních milníků minulosti a některé ambiciózní cíle pro budoucnost. Ale nebudu uzavřít, aniž by se zabýval i velkým slonem v místnosti: emisním skandálem. Spotřebitelská a veřejná důvěra byla vážně zraněna. Musíme jednat společně, abychom obnovili tuto důvěru. Právě na konkrétních a rozhodujících opatřeních mají orgány na všech úrovních a především: automobilový průmysl sám.

My jako Komise, jsme rychle reagovali na nedostatky, které byly zjištěny v rámci schvalování typů a zkoušení emisí. Přezkoumáme platné právní předpisy a zavádíme širší evropskou strategii pro mobilitu s nízkými emisemi.

Členské státy jako Německo, Francie a Nizozemsko vyšetřují nesrovnalosti na svých územích. Snažíme se o spolupráci při koordinaci dalších kroků.

Nejsem si jistý, že mohu říci, že průmysl sám učinil tolik, aby získal důvěru spotřebitelů. Na mně není to soudit. Evropští občané mají právo dostávat jasné odpovědi nejen od příslušných regulačních orgánů, ale také od svých výrobců automobilů. Za odpovědi: měli by být přijata přijatelná řešení. V USA obdrželi odškodnění, v Evropě dostali omluvu. Tento příběh nemůžeme nechat  bez řádného a spravedlivého uzavření. Jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout jednoho. Sledujeme to pečlivě, abychom zajistili, že budou odstraněny všechny chyby, počínaje aktualizací softwaru. Jak řekl včera prezident Komise, automobilový průmysl musí být čistý a správný. Měli by vymyslet čisté automobily budoucnosti světové třídy. To by byla nejvíce přesvědčivá odpověď

Buďme a zůstaňte hrdí na náš automobilový průmysl v každém ohledu.
Dámy a pánové,

Nyní jsem sám netrpělivý, abych navštívil stánky a objevil nejnovější vynálezy v tomto novém světě mobility.
Dovolte mi tedy uzavřít, když vám poděkuji za to, že přinášíte své nejnovější technologie a inovace a představíte je zde ve Frankfurtu. Tato mezinárodní událost je fascinujícím zobrazovacím oknem do mimořádného evropského automobilového průmyslu.Neexistuje žádný způsob, jak navštívit toto místo bez pocitu hrdosti evropských inovací a průmyslových sil. To je díky všem, přítomným zde!