DPP

[quote]Podle odhadů údajů z národních účtů zveřejněných Eurostatem  z 13.9. se počet zaměstnaných osob v eurozóně (EA19) a v EU28 ve druhém čtvrtletí roku 2017 v porovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,4 %. V prvním čtvrtletí roku 2017 vzrostla zaměstnanost v obou oblastech o 0,5 %. Tyto údaje jsou sezónně očištěny.[/quote]

Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku se zaměstnanost v druhém čtvrtletí roku 2017 zvýšila o 1,6 % v eurozóně a o 1,5 % v EU28 (po + 1,6 % a + 1,5 % v prvním čtvrtletí roku 2017).
Eurostat odhaduje, že v druhém čtvrtletí roku 2017 bylo v EU28 zaměstnáno 235,4 milionů mužů a žen, z nichž 155,6 milionu v eurozóně. Jedná se o nejvyšší úrovně zaznamenané v obou oblastech. Tyto údaje jsou sezónně očištěny.

Čtvrtletní údaje o zaměstnanosti poskytují obraz o pracovní síle v souladu s ukazatelem výstupu a příjmů národních účtů.

Tempa růstu členských států v oblasti zaměstnanosti ve druhém čtvrtletí roku 2017

% změna oproti předchozímu čtvrtletí, sezónně očištěná

 

Růst zaměstnanosti v členských státech

Mezi členskými státy, které mají k dispozici údaje za druhé čtvrtletí roku 2017, zaznamenaly největší nárůst oproti předchozímu čtvrtletí Malta (+ 1,0 %), Španělsko (+ 0,9 %), Řecko a Polsko (po + 0,8 %). Naproti tomu poklesy zaměstnanosti zaznamenaly Chorvatsko (-0,8 %), Lotyšsko (-0,7 %), Rumunsko (-0,6 %) a Estonsko (-0,5 %).

Metody a definice

Zaměstnanost zahrnuje zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné pracující v rezidentských výrobních jednotkách (tzn. koncept práce doma). Pokud není uvedeno jinak, všechny odhady zaměstnanosti v tomto přehledu používají jako měrnou jednotku osoby. ESA2010 uznává další možná opatření pro sledování zaměstnanosti: pracovní místa a celkový počet odpracovaných hodin.

Míry růstu zaměstnanosti*

*  %změna v počtu osob zaměstnaných v místní výrobě v porovnání s předchozím Q s daty sezónně upravenými. %změna proti témuž Q

předchozího roku je ze sezónně neupravených dat.

V ČR narůstají problémy rozvoje a restrukturalizace výroby, které naznačuje již cca 190 000 neobsazených pracovních míst. Vláda po volbách bude mít co napravovat!