• První objednávka 70 lokomotiv Vectron
  • Přeshraniční doprava bez potřeby výměny lokomotiv
  • Provoz až v 16 zemích   

 

Společnost Railpool, významný evropský poskytovatel v oblasti pronájmu kolejových vozidel, a Siemens Mobility nedávno uzavřely klíčovou smlouvu o dodávce až 250 lokomotiv. První etapou této dohody je objednávka 70 lokomotiv Vectron. Ta zahrnuje dodání 24 vícesystémových lokomotiv pro použití na střídavé i stejnosměrné síti a 46 čistě střídavých lokomotiv.

Díky této objednávce se flotila lokomotiv Vectron ve vlastnictví společnosti Railpool rozroste na celkem 228 kusů. Rámcová smlouva zahrnuje různé varianty lokomotivy Vectron, které jsou schopny operovat až v 16 zemích na různých evropských železničních koridorech, včetně těch ze severu na jih a z východu na západ.

„Nedávné rozšíření moderní flotily má za cíl dosažení maximální provozní flexibility pro naše zákazníky. Kromě vícesystémových lokomotiv pro dopravu ve směru východ-západ rozšiřujeme naši nabídku o další AC lokomotivy, zejména pro skandinávský koridor a region DACH. Stejně jako lokomotivy MS jsou i lokomotivy AC dobře připraveny na nadcházející rozšiřování systému ETCS v Evropě,“ uvedl Torsten Lehnert, CEO společnosti Railpool.

Jsme mimořádně potěšeni, že můžeme nadále rozvíjet naši úspěšnou spolupráci se společností Railpool. Objednávky, jako je tato, jasně dokazují, že naše lokomotivy si získávají zákazníky svou vysokou kvalitou a provozní spolehlivostí. Díky univerzální flexibilitě lokomotiv Vectron může náš zákazník operativně reagovat na měnící se potřeby trhu a poskytovat ekologicky šetrnou přeshraniční železniční dopravu napříč celou Evropou,“ uvedl Albrecht Neumann, CEO pro kolejová vozidla globální společnosti Siemens Mobility.

Lokomotivy pro Railpool budou disponovat výkonem 6,4 MW a dosahovat maximální rychlosti až 230 km/h, v závislosti na konkrétní variantě. Jsou rovněž vybaveny nezbytnými národními vlakovými zabezpečovači a evropským vlakovým zabezpečovačem (ETCS).

Včetně této objednávky, společnost Siemens Mobility dosud prodala více než 2 400 lokomotiv z platformy Vectron 96 zákazníkům v 16 zemích. Tato rozsáhlá flotila lokomotiv už ujela více než 900 milionů kilometrů. Lokomotivy z platformy Vectron jsou aktuálně schváleny pro provoz ve 20 evropských zemích.

Zdroj: Siemens Mobility, s.r.o.