Chystaná ražba železničního tunelu z pražského Smíchova do Berouna si vyžádá stavbu silnic a obchvatů, vznikne i nový silniční most v Berouně. Cílem je odklonit těžkou dopravu od center měst. Nové silnice bude využívat i technika, která bude obsluhovat stavební dílo. Na postupu při budování silnic se domluvili zástupci Středočeského kraje a Správy železnic. K plánování staveb chtějí přizvat i dotčené obce, informoval ČTK Josef Holek z krajského úřadu.

Podle radního pro silniční dopravu Karla Bendla (ODS) je nutné obce ochránit před exhalacemi a stavebním ruchem. Kraji jde i o to, aby nebyla dotčena hromadná doprava. Má se proto stát mediátorem jednání mezi Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic a ministerstvem dopravy. „Obce proti tunelu jako takovému nic nemají, vnímají přínosy pro společnost, nicméně chtějí více informací a chtějí řešit negativní dopady staveb na své okolí,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Kvůli ražbě tunelu bude nutné postavit zhruba dva a půl kilometru dlouhý obchvat Nučic, tedy přeložku silnice II/101. Propojí exit pět dálnice D5 a křižovatku ulic Karlštejnské a Mlýnské v Tachlovicích. Na tuto stavbu kraj zajistí projektovou dokumentaci, respektive stavební povolení a požádá o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále je potřeba postavit most v Berouně, který překlene Berounku v těsné blízkosti železničního mostu a napojí se na silnici II/116 v Hostímské ulici. Stavbaři dostaví i napojení na obchvat Králova Dvora, vybudují nový kruhový objezd v berounské Koněpruské ulici a komunikaci ve Švýcarské ulici mířící k novému mostu.

Dosavadní silnice II/116, vedená Hostímskou ulici, se změní na místní komunikaci. Nová silnice II/116 povede přes most až ke kruhovému objezdu pod dálničním exitem 18, tedy sjezdem na Beroun-centrum. Kvůli tunelu vznikne i silnice spojující sjezd z Pražského okruhu u Jinočan s Hlásnou Třebaní. Nově by měla být značena jako II/116. Půjde o spojku, která povede okolo Zbuzan, Chýnice, Kuchaře a Mořiny dále k Třebani. Silnice by mohla být hotová ještě před zahájením ražby tunelu.

Stavba téměř 25 kilometrů dlouhého železničního tunelu je jedním z nejrozsáhlejších připravovaných dopravních projektů v zemi. Půjde o nový dvoukolejný úsek třetího tranzitního koridoru, který odlehčí trati podél Berounky pro příměstské spoje a zrychlí a zatraktivní osobní i nákladní vlakovou dopravu ze směru Beroun, Plzeň, Cheb, Mnichov a Norimberk. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2028 a dokončení v roce 2035. Celkové odhadované náklady jsou zhruba 46 miliard korun bez DPH.

Zdroj: ČTK

DPP