Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR) se na základě novely zákona o pozemních komunikacích přeměňuje ze státní příspěvkové organizace na státní podnik. Transformace má podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) zefektivnit využívání financí, umožnit dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic první třídy a zvýhodnit pozici ŘSD na trhu práce. O detailech a dopadech procesu přeměny bude dnes na společné tiskové konferenci informovat Kupka a ředitel ŘSD Radek Mátl. Zároveň novela umožňuje jednodušší odstraňování nelegálních reklamních poutačů u silnic. Řešit ho budou správci nebo vlastníci komunikací.

„Cílem změny státní příspěvkové organizace na státní podnik je zejména vytvořit tlak na efektivitu a kvalitu práce i možnost určit lépe standardy. Vytvoří se tak také podmínky pro dostatečné ohodnocení odborníků,“ řekl o přeměně ŘSD ČR v květnu Kupka. ŘSD ČR podle něj bude jako státní podnik moci samostatně vykonávat odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí nebo dopravní telematiky. Bude také moci zajistit hlavní inženýry projektů, právníky, správce staveb a technické dozory v zásadních oblastech především vlastními zaměstnanci. Externí dodavatele pak bude využívat tam, kde to bude v nových podmínkách výhodnější.

Dojde také ke změně financování oprav a údržby stávajících dálnic a silnic první třídy. Mezi Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a ŘSD ČR je uzavřena tříletá smlouva. Ta bude udržovat požadovaný standard kvality sítě a jednotlivých činností a přiřazovat k činnostem peníze.

Současné ŘSD ČR vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice první třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci. Státní podniky slouží k zajištění činností důležitých pro stát, umožňují samostatnou obchodní činnost, ale zároveň ponechávají velké pravomoce zakladateli, v tomto případě ministerstvu dopravy. Podobným způsobem vznikla a je řízena i Správa železnic (SŽ).

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od září 2017. Majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Nově se vlastník nebo správce komunikace při objevu nového reklamního zařízení obrátí na příslušný úřad s dotazem, zda je povoleno. Pokud není, má povinnost ho odstranit. Vlastníka reklamního poutače pak musí informovat například na internetu a poutač bude skladovat až tři roky na jeho náklady. Nevyzvednutý nelegální poutač nechá vlastník nebo správce komunikace sešrotovat.

Zdroj: ČTK