Invoitix

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) chystá v Kroměříži stavbu rekreačního přístavu pro 80 lodí. Spolu s vybudováním plavební komory u Bělovského jezu, výstavbou menšího přístaviště a založením biocentra je součástí připravovaného projektu na splavnění Baťova kanálu, který částečně vede korytem řeky Moravy, až do Kroměříže. Dosud kanál končí zhruba 13 kilometrů níže po proudu u Otrokovic. Celkové náklady jsou nyní vyčísleny na 600 milionů korun a měly by být financovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Aktuálně u krajského úřadu pokračuje proces EIA, tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Jeho ukončení se závěrečným stanoviskem ŘVC očekává v červnu letošního roku. Díky splavnění do Kroměříže bude Baťův kanál podle ředitele ŘVC Lubomíra Fojtů ukončen v atraktivním a dopravně dostupném místě. „Výrazně se tak posílí turistický potenciál severní části Baťova kanálu a zároveň se odstraní dlouhodobá nesplavnost jezu Bělov, která v současné době výrazně limituje celkové využití vodní cesty,“ uvedl Fojtů.

Propojení Baťova kanálu do Kroměříže by podle starosty Tomáše Opatrného (ANO) otevřelo další možnosti pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. „Připojení významného kulturního a turistického centra, kterým Kroměříž nepochybně je, umožní i lepší využití turistického potenciálu celého území ležícího podél Baťova kanálu. Zároveň ale musíme myslet na to, aby realizace samotné stavby přístavu proběhla co nejšetrněji k životnímu prostředí a aby se investor řádně vypořádal s připomínkami obyvatel Kroměříže,“ uvedl Opatrný.

Přístav plánuje ŘVC v Kroměříži postavit mezi lety 2025 až 2027 u soutoku Moravy s Kotojedkou. Přístavní bazén propojí s řekou plavební kanál o délce zhruba 40 metrů. Plavidla budou stát u plovoucích mol. „Srdcem přístavu bude provozní budova, která uživatelům nabídne kompletní servis služeb včetně hygienického zázemí,“ uvedl Bukovský. Počítá se i se servisním centrem, parkovištěm pro 74 aut nebo stavbou majáku. Na kroměřížském Erbenově nábřeží připravuje ŘVC stavbu přístaviště pro krátkodobé stání až šesti lodí. „Pokud vše dobře půjde, mohlo by pro lokální plavbu sloužit již v roce 2026,“ uvedl Bukovský.

Na pravém břehu Moravy u dosud nesplavného jezu u Bělova na Zlínsku chce ŘVC ve stejném období jako v případě přístavu v Kroměříži postavit plavební komoru. Umožní proplavování lodí do délky 20 metrů a šířky pěti metrů s ponorem 1,2 metru. Na komoru navážou rejdy, kde budou moci plavidla čekat a lidé z nich budou moci bezpečně vystoupit nebo do nich nastoupit. Součástí stavby bude i nové přemostění silnice, která nyní vede přes jez.

Investor podle Bukovského počítá s řadou opatření, která budou minimalizovat případné negativní zásahy do životního prostředí, a to zejména v období provozu. „Mezi nejvýraznější opatření patří migrační zprůchodnění stávajícího jezu Bělov, který v současné době tvoří migrační překážku při pohybu ryb a vodních organizmů a založení nového lokálního biocentra Vlčetín, které bude situováno mezi přístav a sportovní letiště v Kroměříži,“ uvedl mluvčí. Biocentrum by podle něj mělo začít fungovat ještě před stavbou přístavu.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech minulého století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm zejména uhlí. Nyní je využíván především k rekreaci. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru.

Zdroj : ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP