Invoitix

[quote]Ředitelství vodních cest (ŘVC) připravuje nové posouzení vlivu splavnění Labe u Přelouče na životní prostředí (EIA). Původní posudek je již neplatný. Na rozdíl od minulosti se bude hodnotit více variant, jak splavnění dosáhnout. Dosud ŘVC počítalo pouze s vybudováním plavebního kanálu přes takzvané Slavíkovy ostrovy, což naráželo na houževnatý a účinný odpor ekologických organizací.[/quote]

Hodnocení bude mít dvě fáze. První je posouzení variant splavnění do Pardubic, následně bude pro vybranou variantu po jejím rozpracování uskutečněn podrobný proces EIA. „Pro proces SEA (posouzení variant) se momentálně dopracovávají všechny podklady, aby mohl co nejobjektivněji mezi variantami vybrat tu nejlepší, samozřejmě i nejlepší z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí a přírodu,“ sdělil ČTK mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Nevylučuje, že z hodnocení opět vyjde jako nejlepší dosud připravovaná varianta. Pro ni již ŘVC v minulosti požádalo o výjimku pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů organismů. Několikrát řízení přerušilo, naposledy letos v dubnu na další dva roky. „Nemá smysl, aby krajský úřad dnes posuzoval variantu, o niž není rozhodnuto, že se bude budovat, nebo naopak celé řízení zastavil, aby se pak znovu rozjíždělo,“ řekl Bukovský.

Dosud prosazovaný plavební kanál měl obejít jez v Přelouči a umožnit prodloužení vodní cesty až do Pardubic. Průplav měl procházet rezervací Slavíkovy ostrovy, kde se podle ekologické organizace Děti Země nacházejí biotopy 44 zvláště chráněných druhů organismů. Navzdory požadavku Evropské komise vláda lokalitu Louky u Přelouče nezařadila mezi evropsky chráněná území. Podle dřívějších údajů měla výstavba kanálu o délce téměř 3,2 kilometru stát asi 3,1 miliardy korun.

Podle Bukovského je potřeba splavnění Labe do Pardubic definována Koncepcí vodní dopravy, kterou vzala na vědomí vláda v září 2017. Kritici stavby kromě ekologických dopadů také pochybují o ekonomické výhodnosti lodní dopravy na tomto úseku Labe. Smysluplnost a hospodárnost plavebního kanálu zpochybnil již v roce 2009 i Nejvyšší kontrolní úřad. Ekologická organizace Děti Země také uvedla, že podle odhadů Českého hydrometeorologického ústavu se průměrné průtoky na mnoha povodích mohou v pesimistických scénářích snížit o 25 až 40 procent, takže v Labi nemusí být dost vody pro lodní dopravu.

Splavnění Labe do Pardubic naopak podporují kromě ŘVC zástupci Pardubického, Středočeského a Královéhradeckého kraje, Přelouče a dalších obcí, loni v srpnu podepsali takzvané Přeloučské memorandum na podporu východočeských vodních cest.

 

Zdroj : ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP