DPP

[quote]Pouze národní údaje nemohou odhalit úplný a někdy složitý obraz toho, co se děje na podrobnější úrovni v rámci Evropské unie (EU). Členské státy EU jsou často vzájemně srovnávány, ale ve skutečnosti je velmi obtížné srovnat malou zemi jako Malta nebo Lucembursko s Německem, nejlidnatějším členským státem EU.[/quote]

Srovnání údajů na regionální nebo nižší než národní úrovni je proto často smysluplnější a taková analýza může rovněž zdůraznit potenciální rozdíly v rámci jednotlivých zemí. „Podnárodní“ údaje tak přispívají k lepšímu porozumění rozmanitosti, která existuje v členských státech a v celé EU jako celku.

Vydání regionální ročenky Eurostatu z roku 2017 poskytuje širokou škálu regionálních statistik dostupných pro 276 regionů úrovně NUTS 2 (nebo dokonce pro některé ukazatele 1 342 regionů úrovně NUTS 3) 28 členských států EU, pokud jsou k dispozici, v zemích ESVO a v kandidátských zemích.

 

 

 

 

Publikace vychází z přehledu regionálních politik v prioritách EU a Evropské komise na úrovni nadnárodních. Následuje čtyři kapitoly týkající se lidí: „Obyvatelstvo“, „Zdraví“, „Vzdělávání a odborná příprava“, jakož i „Trh práce“. Zahrnují mimo jiné informace o průměrném věku populace ve vašem regionu, o zdravotních faktorech (jako jsou míra obezity nebo konzumace alkoholu) podle stupně urbanizace, rozdílu mezi pohlavími u osob s ranou školní docházkou a odborné přípravy roční výdělky. Můžete zjistit, že španělská oblast Comunidad de Madrid zaznamenává nejvyšší očekávanou délku života při narození, že ve Spojeném království má nejvyšší podíl lidí ve věku 30-34 let s terciárním vzděláním ve Spojeném království, nebo že obezita je obecně častější venkovských oblastech EU než ve městech.

Hospodářská a podnikatelská statistika se týká tří kapitol: „Hospodářství“, „Strukturální podniková statistika“ a „Výzkum a inovace“. Z těchto kapitol se dozvíte například, že Severozápadně v Bulharsku je oblastí s největší orientací na zemědělství v EU, zatímco Groningen v Nizozemsku je nejvíce orientovaný na průmysl. Zjistíte, které regiony EU mají nejvyšší podíl podniků s vysokým růstem v podnikové ekonomice a které mají nejvyšší podíl na lidských zdrojích v oblasti vědy a techniky (HRST).

Publikace také představuje regionální údaje o konkrétních odvětvích a ekonomických aktivitách: „Digitální ekonomika a společnost“, „Cestovní ruch“, „Doprava“ a „Zemědělství“. Můžete vidět, že hlavní města Kodaň v Dánsku a ve Stockholmu ve Švédsku zaznamenávají největší podíl osob zapojených do sociálních sítí. Tyto kapitoly rovněž ukazují, že regiony Centre a Bretagne ve Francii jsou nejvyššími regiony EU pro výrobu obilovin a kravského mléka, zatímco Cataluña ve Španělsku zaznamenává nejvyšší počet prasat. Dále získáte údaje a údaje o cestovním ruchu v pobřežních i ne-pobřežních oblastech, jakož i mapu devíti plánovaných dopravních koridorů v transevropské dopravní síti (TEN-T).

Nakonec se publikace uzavře dvěma novými zaměřeními. Jeden z témat „Města“ se zaměřuje na obyvatelstvo, dopravu a životní prostředí a další na téma „Venkovské oblasti“, v němž jsou uvedeny specifické údaje o chudobě a sociálním vyloučení, bydlení, zdraví, vzdělávání, trhu práce, digitální společnosti a hospodářství. Věděli jste například, že riziko chudoby nebo sociálního vyloučení je více ve venkovském jevu ve východních, jižních a pobaltských členských státech, zatímco ovlivňuje především městské obyvatelstvo v západních a severních členských státech EU?

V současné době je publikace v elektronické podobě a jako soubor článků vysvětlených v statistice, papírová verze regionální ročenky Eurostatu 2017 bude k dispozici v polovině října.