Veletrh Fachpack patří nejenom k nejvýznamnějším a nejznámějším obalovým veletrhům v regionu Střední Evropy, ale jedná se o akci, která má již řadu let vzrůstající tendenci počtu jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Nejinak tomu bylo i v letošním ročníku. Fachpack byl dopředu avízován jako největší ve své historii a to, co si od něho organizátoři, návštěvníci i vystavovatelé slibovali, vše beze zbytku splnil.

Letošní Fachpack se konal minulý týden 25. – 27. 9. 2018 na Norimberském výstavišti. Navštívilo ho 45 000 návštěvníků (minulý ročník 41 014). Včetně nové haly, obsadilo 1644 vystavovatelů (v roce 2016 jich bylo 1541) 12 výstavních hal. O tom, že si veletrh získává ještě silnější mezinárodní status, svědčí, že stoupající tendence byly výrazně zaznamenány u zahraničních návštěvníků. Silné zastoupení bylo zaznamenáno především u návštěvníků z  Nizozemska, Polska, Švýcarska, České republiky (na výstavišti se presentovalo i 47 českých vystavovatelů plus další mnozí čeští vystavovatelé na stáncích nadnárodních společností), Rakouska a Turecka.

Možnost win-win setkáních

Obchodní návštěvníci pocházeli převážně ze sektoru potravin a nápojů, farmaceutické

a zdravotnické techniky, kosmetiky, chemického a automobilového průmyslu. Polovina z nich patřila k vyššímu managementu firmy s rozhodujícími pravomoci. Na veletrhu nechyběly ani tradiční či nové doprovodné programy v podobě řady fór orientovaných na vlnitou lepenku, plasty, udržitelnost, robotiku atd.

 

Řada zajímavých akcí

První den veletrhu byl ve znamení předávání cen za nejlepší obalová řešení, inovace a technologie. K hojně navštíveným akcím patřilo PackBox Forum, kde byla partnerem i česká obalová asociace SYBA. Novou platformou se na základě principu „Dva je více než jeden“ stalo i TechBox Forum, které bylo více orientováno na svět digitálních technologií, ochranu dat či smart obalová řešení. Novinkou bylo vytvoření Pavilonu obalových asociací (za ČR opět zastoupeno SYBA).

A na závěr otázka… Překoná letošní  super úspěšný ročník následující Fachpack 2019? Přesvědčit se můžeme za rok, 24. – 26. září 2019, kdy se bude konat veletrh opět na stejném místě, tedy norimberském výstavišti.

Zdroj: syba.cz