Zdroj: Pixabay.com

[quote]Více než 360 hasičů, 7 letadel, 6 vrtulníků a 67 vozidel bylo prostřednictvím evropského mechanismu civilní ochrany zmobilizováno v posledních třech týdnech, aby pomohlo Švédsku v boji proti nebývalým lesním požárům.[/quote]

Jedná se o největší evropskou operaci civilní ochrany v oblasti lesních požárů v posledním desetiletí a největší operaci v oblasti lesních požárů, pokud jde o rozmístění zaměstnanců. Provoz zahrnoval 815 letových hodin a 8 822 dávek vody. Komisař pro humanitární pomoc a krizový management Christos Stylianides současné době na návštěvě ve Švédsku,řekl: „Opět členské státy ukázaly skutečnou evropskou solidaritu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Ničivé lesní požáry ve Švédsku znovu zdůraznily dopad klimatických změn a že  čelíme nové realitě. Děkuji všem členským státům za jejich pomoc a solidaritu. Nyní je čas společně se poučit z těchto tragédií, a usilovat o posílení mechanismu civilní ochrany v Evropě, takže jsme společně lépe připraveni a silnější v reakci na mnoho katastrof na celém kontinentu. “

EU koordinovala kolektivní podporu Švédska z Itálie, Francie, Německa, Litvy, Dánska, Portugalska a Polska. Rakousko, Česká republika a Turecko také nabídly pomoc. Program  EU Copernicus vytvořil 37 satelitních map.EU rovněž financuje dopravní náklady ve výši 1,15 milionu EUR na mobilizaci podpory ze Švédska z jiných evropských zemí.

Během návštěvy ve Švédsku cestuje komisař Stylianides – spolu s švédským ministrem spravedlnosti a vnitřních věcí, panem Morganem Johanssonem – do oblastí, které jsou nejvíce postiženy lesními požáry. Setká se s některými z hasičů mobilizovaných prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, kteří neúnavně pracují v posledních třech týdnech.

Souvislosti

Evropská komise koordinuje dobrovolné nabídky zúčastněných států prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU a může spolufinancovat dopravu záchranných prostředků a odborníků do dotyčné země. Mobilizace pomoci je koordinována prostřednictvím koordinačního centra pro reakci na mimořádné situace, které úzce sleduje vývoj a nabízí možnost spolufinancování z dopravy za poskytovanou pomoc.

Pomoc může zahrnovat položky pro okamžitou pomoc, jakož i odborníky a pomocné zásahové týmy. V případě požárů se mohou jednat o hasicí zařízení. Komise navrhla posílit evropské kapacity v oblasti civilní ochrany prostřednictvím rescEU, – aby v případě, že by zasáhlo několik katastrof, byly členské státy lépe připraveny. rescEU je založen na dvou základních pilířích; prevence a připravenost a větší kapacity reakce, včetně vytvoření evropských rezervních kapacit, které budou působit jako bezpečnostní síť, pokud budou vnitrostátní kapacity ohromeny. Návrh rescEU je ústřední součástí programu prezidenta Junkera pro Evropu, která chrání. Mechanismus usnadňuje spolupráci v reakci na katastrofy mezi 34 evropskými státy (28 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Norsko, Černá Hora, Srbsko a Turecko).

Další pokles migrace o 15%

Podle denních zprávy Evropské komise došlo k poklesu migrace. Pokles žádostí o azyl podaných v první polovině roku 2018 poklesl o 15%

Nové údaje zveřejněné Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) ukazují na mírný pokles počtu žádostí o azyl podaných v EU v roce 2018. V první polovině roku 2018 bylo v členských státech EU, v Norsku a Švýcarsku podáno přibližně 301 390 žádostí, ve srovnání s první polovinou roku 2017 byl pokles o 15 %. Během měsíce června bylo méně než 1 600 žádostí proti údajům v květnu. Současné údaje ukazují, že celkové trendy zůstávají stabilní a pokračují v poklesu počtu žádostí o azyl podaných v EU po poklesu o 43 % v roce 2017.