Zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích, zlepšení prevence pro začínající řidiče a efektivnější přeshraniční vymáhání dopravních přestupků. To byla hlavní témata zasedání Rady EU ve formaci ministrů dopravy, kterého se za Českou republiku účastnil ministr dopravy Martin Kupka. Evropští ministři dnes přijali tzv. pozici Rady k dalším směrnicím souvisejícím s legislativním balíčkem k bezpečnosti silničního provozu, tzv. Road Safety Package. Kromě toho probírali ministři také další evropské financování výstavby dopravní infrastruktury.

Dnešní jednání ministrů dopravy z celé unie potvrzuje, že jsme se u nás vydali dobrým směrem. Ve směrnici o řidičských průkazech se schválené české novinky zavádějí i na celoevropské úrovni. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora už od 17 let a řidičák na zkoušku tak už nebudou jen výsadou ČR a několika dalších států, ale stanou se společnou evropskou praxí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a připomíná novinky, které začnou pro české řidiče platit s novelou zákona o silničním provozu od začátku příštího roku.

Dnes přijatá směrnice by v nadcházejících letech měla na evropské silnice přinést tyto nástroje:

  • Evropský systém pro začínající řidiče umožňující řízení s doprovodem po získání řidičského průkazu už ve věku 17 let.
  • Přísnější podmínky pro začínající řidiče během prvních 2 let (nebo více v závislosti na pravidlech členského státu) řízení.
  • Řidičský průkaz v mobilu.

„Svoboda pohybu a cestování je jedním ze základních stavebních kamenů Evropské unie. Je dobře, že v tomto ohledu bude digitalizace pokračovat a za pár let budeme moci projet celou Evropu s řidičákem, který budeme mít nahraný v mobilu,“ uvedl Kupka. V České republice nebude potřeba od 1. ledna 2024 mít u sebe fyzicky při řízení řidičský průkaz, tato povinnost však bude dále platit při cestách do zahraničí.

 

Vymáhání pokut od cizinců bude jednodušší

Ministři členských států se dnes v Bruselu věnovali také zlepšení přeshraničního vymáhání pokut za spáchané dopravní přestupky. Dochází k rozšíření seznamu přestupků, u kterých si orgány budou vyměňovat informace o řidičích či vlastnících vozidel. Jedná se např. o nebezpečné předjíždění, jízdu v protisměru, nedodržení bezpečné vzdálenosti či vjetí na železniční přejezd přes zákaz.

„Nám se podařilo do tohoto seznamu také prosadit přestupek, kdy řidič ujede od nehody,“ zdůrazňuje ministr Kupka a dodává: „Aktuálně mají úřady obcí s rozšířenou působností často problém s doručením pokuty hříšníkovi. Nově bude možné využít pomoc národního kontaktního místa, které pomůže oznámení o spáchání přestupku doručit viníkovi. Celý systém tak bude efektivnější, a to bez zbytečné byrokratické zátěže, což jsme během vyjednávání důsledně prosazovali.“

Po dnešním přijetí obecného přístupu Rady může nyní nastupující belgické předsednictví zahájit jednání s Evropským parlamentem o těchto klíčových legislativních dokumentech.

 

Evropské finance pomohou s výstavbou vysokorychlostních tratí

V rámci dnešního zasedání ministři také hovořili o dalších možnostech financování výstavby dopravní infrastruktury z evropských fondů. Česká vláda nyní dokončila desetiletý investiční plán, v rámci kterého počítá s masivním rozvojem naší dopravní sítě. „Zaměřit se chceme i na rozsáhlé investice do moderní železnice a vysokorychlostních tratí, které nás do budoucna lépe propojí s Evropou. Je pro nás klíčové, abychom pro realizaci těchto velkých projektů zajistili dostatečné finanční prostředky včetně spolufinancování v rámci nadcházejícího víceletého finančního rámce EU po roce 2027,“ poznamenal ministr Kupka.

Zdroj: MDCR

DPP