Invoitix
Ředitelství silnic a dálnic provedlo další krok v oblasti rozvoje kooperativního dopravního systému. Byla podepsána smlouva s dodavatelem, který zajistí implementaci kooperativního dopravního systému na dosud nevybavených úsecích dálnic D0, D1, D2, D5 a D11. Cílem ŘSD je, s podporou Evropské Unie, postupně vybavit veškeré dálnice, které jsou součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T).

 

Kooperativní dopravní systém („C-ITS“) zprostředkovává přímou komunikaci mezi jednotlivými vozidly i komunikaci mezi vozidly a řídícími či informačními centry. Přenos dat je zajištěn prostřednictvím C-ITS jednotek umístěných na dopravní infrastruktuře nebo prostřednictvím mobilních sítí. Implementovaný systém zprostředkovává informaci řidičům, například varování před pracemi na silnici, stojícími či pomalu jedoucími vozidly či před přibližujícím se vozidlem IZS.

C-ITS umožňují zabezpečenou a důvěryhodnou komunikaci vozidel mezi sebou a mezi vozidly a infrastrukturou. Jedná se o inovativní inteligentní dopravní systém, jehož rozvoj má významný potenciál pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a efektivnímu využívání dopravních dat. C-ITS systémy jsou rovněž výchozí platformou pro rozvoj dopravy v oblasti její automatizace. Z tohoto důvodu vzniká celosvětově řada technicky interoperabilních projektů a iniciativ, které se zabývají rozvojem a implementací C-ITS.

ŘSD buduje kooperativní systém na dálnicích v České republice od roku 2018. V současnosti je systém v provozu u Prahy na Pražském okruhu v úseku Mirošovice – Rudná, v okolí města Brna na dálnici D1 km 179 – km 210 a na přilehlých hlavních komunikacích (D2, I/23), na dálnici D5 km 6 – km 93 a u hranic s Německem a na dálnici D11 km 0 – km 90. Aktuální rozvoj probíhá v rámci projektu spolufinancovaného z finančního nástroje pro propojení Evropy CEF. Na začátku roku 2024 ŘSD uzavřelo smlouvu s dodavatelem, který zajistí implementaci C-ITS na dosud nevybavených úsecích dálnic D0, D1, D2, D5 a D11 a ŘSD dále pokračuje v přípravě na vybavení dalších úseků dálnic D1, D8 a D10. Cílem je v letech 2024 a 2025 systém implementovat na všech dálnicích, které jsou součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). C-ITS službami tak bude pokryto dalších 615 km dálnic a vybaveno dalších více než 400 vozidel ŘSD, které vykonávají činnosti na dálnicích.

 

 

C-ITS systém poskytuje uživatelům řadu služeb pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, např.: Preference vozidel (např. integrovaného záchranného systému nebo MHD).

 

Přenos informací z dopravních center.

 

Upozornění na práce na silnici.

 

Všechny služby umožňují přenos dopravních symbolů do vozidla.

Zdroj: ŘSD

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP