Invoitix

[quote]Inovace, nové technologie a konkurenceschopnost jsou základem úspěšného růstu firem českého železničního průmyslu. Růst v roce 2018 je dobrým znamením i pro rok letošní a nesporně naplňuje optimismem, a to i s ohledem na další zrychlování růstu poptávky rozvoje příměstské a městské železnice a tramvajové dopravy v ČR i v zahraniční.[/quote]

Významným faktorem ovlivňujícím růst je na jedné straně čerpání evropských fondů v oblasti investičních aktivit v železniční infrastruktuře a v oblasti dodávek kolejových vozidel a na straně druhé řada exportních úspěchů. Export ve výši 42 mld. Kč ukazuje rostoucí tendenci v porovnání s roky minulými.

Železniční průmysl využil potenciál růstu a dlouhodobě se tak řadí mezi perspektivní odvětví. Dle Dopadové analýzy zpracované firmou Deloitte odvětví železničního průmyslu vytváří přidanou hodnotu 26 mld. Kč, se zahrnutím nepřímého a indukovaného efektu je to téměř 52 mld. Kč, tj. 1,3% HDP.

Společnosti sdružené v ACRI společně dosahují obratu 78 miliard Kč, z toho export 54% a zaměstnávají 19.000 zaměstnanců.

 

Zdroj : ACRI

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP