Kombinovaná doprava v Evropě se v posledním čtvrtletí roku 2022 snížila o 6,46 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Tímto výrazným zpomalením se většina růstu realizovaného v průběhu roku obrátila. Ke špatnému výsledku vedly nepřijatelně špatné výkony v oblasti přesnosti železnic spolu s raketově rostoucími náklady na trakční elektřinu a prudkým zpomalením ekonomické aktivity.

Index „Sentimentu UIRR“ odrážející podnikatelský pohled na nadcházejících 12 měsíců byl upraven o stupeň dolů na „negativní“. Sentiment byl takto nízký naposledy před 2,5 lety ve 2. čtvrtletí 2020, kdy vrcholila pandemie COVID. Pouze několik členských států využilo intervencí na trhu s elektřinou, které možnilo mimořádné legislativní opatření EU, a ještě méně z nich směřovalo k uživatelům trakční elektřiny. Bez účinného regulačního zásahu k omezení růstu cen trakční elektřiny v závislosti na cenách nafty se přesun na jiný druh dopravy a postupné snižování emisí CO2 dodávaných kombinovanou dopravou v sektoru nákladní dopravy zastaví. Odvětví také naléhavě potřebuje zlepšit výkonnost železničních subdodavatelů v oblasti přesnosti a kvality vlakové trasy ze strany manažerů infrastruktury.

Odložení ekologického balíčku pro nákladní dopravu ze strany Evropské komise z dubna na konec června dále zhoršuje výhled. Pozdní zveřejnění Balíčku hrozí zdržením legislativního schválení až o rok. Mnozí v tomto odvětví se domnívají, že balíček vedoucí k šetrnější nákladní dopravě má podobný potenciál dát impuls k přechodu na kombinovanou dopravu, jako to udělalo přijetí Směrnice o kombinované dopravě v roce 1992.

Plán pro bezuhlíkovou kombinovanou dopravu 2050 byl zveřejněn během Evropského intermodálního summitu 2022, vlajkové výroční konference UIRR. Zjištění naznačují, že kombinovaná doprava nabízí nejekonomičtější, nejefektivnější a nejméně rizikovou cestu k dekarbonizaci, vede ke zlepšení energetické účinnosti nákladní dopravy a k oddělení Evropy od její závislosti na dovážených fosilních palivech. Roční investice ve výši 16,6 miliardy EUR do infrastruktury železniční dopravy a odpovídající investice ve výši 1,5 miliardy EUR do intermodálních aktiv, pokud by se shodovaly s nezbytným sladěním právních předpisů, by mohly zajistit 5% meziroční růst potřebný k dosažení cílů členských států Evropské unie. Dvě třetiny potřeb veřejných investic jsou již součástí závazků TEN-T!

Česko, Itálie, Lucembursko a Švýcarsko oznámily nová nebo posílená opatření státní podpory, která mají být rozšířena na železniční nákladní dopravu. Nová podpůrná opatření nabízená ve Francii budou z velké části omezena na přepravu jednotlivých zásilek, protože všeobecná podpora železniční nákladní dopravy představuje zlomek zvýšení ceny trakční elektřiny, které musí toto odvětví absorbovat. Španělsko je osamocené s poměrně účinným systémem, jak omezit nárůst cen trakční elektřiny.

Každý měsíc nečinnosti vlád členských států EU se promítá do přesunu na jiný druh dopravy, jehož výsledkem je více, nikoli méně znečišťující silniční doprava.

UIRR uzavřel memorandum o porozumění s FERMERCI,  předním italským sdružením železniční nákladní dopravy. FERMERCI se také stane národním koordinátorem kampaně CT4EU.

Zdroj : UIRR