Invoitix

[quote]Česká republika vysokorychlostní železnici potřebuje, státu to pomůže ekonomicky i sociálně. Na dnešním semináři k výstavbě rychlodrah se na tom shodli dopravní experti. Zároveň odmítli názory, že Česko je pro tento typ tratí příliš malé. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v současnosti zpracovává několik studií, které zkoumají podmínky pro výstavby rychlotratí z Prahy do Drážďan, Brna nebo Mnichova. Studie se budou postupně dokončovat během příštích dvou let.[/quote]

Člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj Jiří Pohl uvedl, že rychlé trati podpoří další růst železniční dopravy v Česku a výraznou úsporou času pomohou i tuzemské ekonomice. Právě časový efekt těchto staveb bude podle něj důležitý při pokračujícím úbytku pracovních sil na českém trhu práce.

Rychlodráhy uvolní podle podporovatelů projektů i současné přetížené konvenční železnice. Pomoci by měli především v okolí velkých aglomerací, případně i v nákladní přepravě. Podle Oldřicha Sládka, výkonného ředitele Žesnad.cz, které sdružuje nákladní dopravce na železnici, však bude potřeba vedle rychlých tratí rozvíjet právě i konvenční koleje. Nákladní dopravci na železnici jsou podle něj v současnosti proti konkurenci na silnici znevýhodnění právě kvůli nízké propustnosti drah.

K dalším výhodám vysokorychlostních tratí podle účastníků konference je nutné také vyzdvihnout bezpečnostní i ekologické efekty, které podle nich vzniknou díky přechodu části silniční dopravy na železnici.

Problémy však podle některých expertů mohou vzniknout například při výstavbě a rozvoji těchto projektů. Podle akademiků v současnosti chybí na univerzitách studenti pro tento obor, což se projevuje i na pracovním trhu. Komplikace mohou vzniknout i při financování nebo územních řízeních.

Loňská novela o urychlení dopravních staveb obsahuje seznam staveb, jimž by měla například snadnějším vyvlastňováním pozemků pomoci zrychlit jejich realizaci. Do seznamu patří i všechny připravované vysokorychlostní tratě.

 

Zdroj : ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP