Vysokorychlostní tratě z Prahy do Brna a Ostravy by měly mít větší ekonomický přínos, než jsou plánované náklady na jejich výstavbu. Konkrétně by šlo o rychlotratě Praha-Brno-Břeclav a Brno-Přerov-Ostrava. Ukázaly to studie proveditelnosti, uvedlo dnes ministerstvo dopravy. Podle současných odhadů vyjdou investice na obě připravované rychlodráhy na více než 400 miliard korun.

Studii proveditelnosti nyní schválila centrální komise ministerstva dopravy. Společně s už dříve přijatou studií proveditelnosti na trať z Prahy do Drážďan tak má Správa železnic k dispozici ekonomické zdůvodnění pro základní kostru připravované sítě vysokorychlostních tratí, uvedl ministerstvo. Obě studie zahrnují například prognózy budoucího počtu cestujících, návrh linkového vedení dálkových vlaků, varianty technického řešení včetně propojení na konvenční síť a také ekonomickou analýzu.

Studie se věnovaly dvěma samostatně připravovaným rychlodráhám. Pro rychlotrať z Prahy do Brna stát zvolil variantu, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem kolem Kutné Hory a Světlé nad Sázavou. Projekt počítá v blízkosti Jihlavy s novým terminálem Pávov a také s možností propojení na konvenční železnici. V Brně pak vybraná varianta počítá s terminálem Vídeňská s následným napojením do železničního uzlu Brno v nové poloze Řeka. Směrem z Brna na jih by měla vzniknout rovněž nová trať, která povede západněji. Maximální provozní rychlost na trati by měla být 320 km/h, minimální 200 km/h. Celá dráha včetně samostatné větve z pražské Hostivaře přes Benešov do Bystřice by měla stát kolem 324 miliard korun.

Druhou prověřovanou tratí byla rychlodráha mezi Brnem, Přerovem a Ostravou. Studie jako výhodnější vybrala návrh nové trati v úseku Brodek u Přerova-Prosenice -Ostrava Svinov spolu s oboustrannými sjezdy do Hranic na Moravě. Tato varianta dostala přednost před vybudováním samostatných terminálů v Odrách a Trnávce. Trať mezi Přerovem a Ostravou by podle současných odhadů měla stát 82,7 miliard korun a měla by se napojit na modernizovaný úsek Brno-Přerov. Maximální rychlost na dráze by měla být opět 320 km/h.

Vlaky by po první části vysokorychlostních tratí měly začít jezdit v roce 2030. Se začátkem výstavby Správa železnic počítá v roce 2025, a to v úseku Praha-Běchovice – Poříčany. Ve stejném roce by měla začít také stavba úseku mezi Prosenicí a Ostravou-Svinovem.

 

Zdroj : ČTK