Švýcarské spolkové dráhy (SBB) konkretizují a posilují koncept „Suisse Cargo Logistics“. Dceřiná akciová společnost SBB Cargo AG se vrací zpět do 100% vlastnictví koncernu SBB, když menšinový akcionář Swiss Combi prodává svůj 35% podíl zpět SBB a stává se strategickým partnerem. Novým členem představenstva státního koncernu SBB odpovědným za nákladní dopravu (a tedy šéfem SBB Cargo) je Alexander Muhm, dosavadní šéf SBB Immobilien.

Koncern SBB hodlá zjednodušit organizační strukturu SBB Cargo a připravit se na možnou federální podporu systému jednotlivých vozových zásilek. Ve společnosti Swiss Combi drží podíly Planzer Holding (40%), Camion Transport (40%), Galliker Holding (10%), a Bertschi (10%).

Podle SBB je systém jednotlivých vozových zásilek momentálně finančně neživotaschopný. To samé konstatoval Spolkový dopravní úřad v srpnu 2022. Švýcarská spolková rada předložila dvě varianty rámcových podmínek nákladní dopravy s pobídkami pro železniční cargo – buď podpořit jednotlivé vozové zásilky nebo otevření konkurence se silniční dopravou. Sektor se přiklání k první variantě, avšak s mnoha připomínkami.