[quote]Senát by měl podle svého výboru pro územní rozvoj a životní prostředí vyzvat vládu k tomu, aby si ke studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe nechala vypracovat oponenturu zahraničními experty. Záměr vybudovat vodní koridor by také měla projednat s dotčenými obcemi. Návrh výboru by Senát mohl projednat v srpnu. Ministerstvo dopravy chce projekt předložit vládě na podzim.[/quote]

Horní komora by podle výboru měla kabinet požádat, aby „rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice z veřejných zdrojů s očekávanou evropskou dotací předcházela řádná oponentura výsledků studie provedená nestrannými zahraničními experty“.

Možnost oponentury připustil na červnovém veřejném slyšení i ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. „O nějaké oponentuře se bavit můžeme, to bude o interní diskusi,“ uvedl. Odmítl ale výtky, že studie o 3500 stranách přeceňuje přínosy koridoru. Projekt chce před předložením vládě projednat se všemi zainteresovanými resorty.

Kritici studie poukazovali na to, že autoři studie prý některé přínosy započítali dvakrát a účelově zneužili metody hodnocení dopadů na životní prostředí. Škody na ekosystémech mohou přesáhnout 100 miliard korun, uvedl například Josef Seják z komise pro životní prostředí Akademie věd.

Komise ministerstva dopravy nedávno navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková. Výstavba by podle studie stála přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun.

Projekt, který dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, by podle zastánců přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

 

Zdroj : ČTK