DPP

Témata Průmysl 4.0, Smart factory a Internet věcí přitahují stále více firem. Obchod a logistika musí být schopny adekvátně reagovat na rostoucí poptávku po „inteligentních“ službách vyplývající z komplikovanosti zbožových toků, finančních, logistických i strategických překážek. 

PROČ TeDaLoS?

Odbornost firmy spočívá ve vývoji, výrobě a provozu zařízení, která představují all-in-one řešení pro současné sledování množství, stavu a umístění zboží ve skladu, během výroby a během přepravy. Řešení one stop internetu věcí kombinuje hardware čidel, komunikaci & software v jednom.

TeDaLoS nemá speciální požadavky na infrastrukturu a je vhodný pro všechny skupiny výrobků a produktů, různé typy nosičů, skladovací technologie, dodavatelské řetězce a průmyslová odvětví. TeDaLoS přináší transparentnost v dodavatelském řetězci a bez námahy spojuje firmy a průmyslová odvětví různé velikosti a úrovně digitalizace.

 

Výhody:

  • Zásoby: aktualizace v reálném čase – změny množství, okolní vlivy, umístění skladu – i během přepravy.
  • Lokalizace hlavních příčin poškození: rychlá reakce zabrání dohadování a pracnému řešení sporů
  • Maximalizuje spokojenost zákazníků a jejich loajalitu
  • Digitální skladová data přes internet věcí, bez nutnosti speciálních školení pro obě strany
  • Just-in-time konverze materiálu ještě před tím, než zákazník zadá objednávku
  • Spolupráce partnerů v dodavatelském řetězci bez nutnosti speciálních IT projektů: od průmyslu 4.0 k logistice 4.0
  • Zvýšení účinnosti distribuce a plánování veřejných zakázek
  • Nové produktové služby až do místa spotřeby u vašeho zákazníka.

JEDNODUŠE – IoT Full Stack, od senzoru po cloud k vašemu systému

RYCHLE – okamžitě v provozu, nízké finanční náklady

UNIVERZÁLNĚ – všechna průmyslová odvětví, kategorie zboží + dodavatelské řetězce

VŠESTRANNĚ – množství + podmínky + sledování, globální mobilita aktiv

Návrat investice v průměru do 6 měsíců.

 

 

Z praxe: nízký cenový objem nákupu, ale vysoké náklady na průmyslové zpracování

Ačkoli B- a C-díly mohou být relativně levné v ceně za jednotku, jejich význam pro průmyslový proces je mimořádně vysoký právě pro jejich nezastupitelnost v samotném výrobním procesu.

Komplikace v nákupu B- a C-dílů jsou jedním z nejvíce podceňovaných problémů v procesním inženýrství. Průměrné náklady na zpracování/zprocesování nákupu dílů v průmyslových odvětvích v USA se pohybují kolem 200 USD (CAPS Research). S ohledem na množství objednávek na díly B a C to může zvýšit celkové náklady na nákup až o 60%.

 

Naučte se, jak ušetřit náklady na zpracování a pracovní kapitál s technologií IoT monitorování zásob.

Více informací vám poskytne náš webinář  24.6.2020 v 10:00-10:30 hod.

Přihláška: https://www.webinar-austria.com/tedalos-cz