Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v příštím roce podpoří téměř 796 miliony korun celkem 76 projektů krajů i obcí z celé ČR, které mají zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Půjde zejména o výstavbu a rekonstrukci cyklostezek. Ministerstvo dopravy o tom informovalo v tiskové zprávě.

„Podporou těchto krajských, městských a obecních projektů chceme pomoci účelně propojit dopravní infrastrukturu s prvky zvyšujícími bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Typicky jde o cyklostezky, lávky či zvýšení bezpečnosti kritických míst,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Částkou 490,4 milionu korun fond podpoří 49 projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek i zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. „Z rozpočtu SFDI v dohledné době podpoříme výstavbu více než 43 kilometrů těchto komunikací pro rozvíjející se cyklodopravu. Síť od silnic oddělených bezpečných stezek se tak zase o něco rozšíří,“ řekl Kupka.

Druhá nejvyšší částka 233,2 milionu korun pomůže při budování mostů, lávek, podchodů nebo podjezdů. Na akce zaměřené na zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy půjde 46,7 milionu korun. Poslední podpořenou oblastí je vybavení letišť prostředky k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, kam fond pošle 25,2 milionu korun.

Příspěvky na projekty podporující bezpečnost, tedy bezbariérové chodníky či přechody, bude fond schvalovat z důvodu posuzování velkého množství žádostí na začátku roku 2024.

Zdroj: ČTK

DPP