Invoitix

[quote]Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravilo dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí pro stavbu sedmikilometrového úseku brněnského velkého městského okruhu ve východní části města. Jde o úsek od severního portálu tunelu pod Vinohrady k dálnici D1. Předpokládá se, že by se mohlo začít stavět v roce 2025 a skončit v roce 2030, vyplývá z dokumentace na informačním portálu EIA.[/quote]

Po dostavbě by měla tato část okruhu významně odlehčit některým přetíženým silnicím, které fungují jako radiály z centra směrem na okraj města. Jde například o ulice Olomoucká, Zvonařka, Hněvkovského a Gajdošova.

Sedm kilometrů je rozděleno na tři úseky, přičemž nejjižnější část Bratislavská radiála zatím nemá oporu v územním plánu. Město se však snaží připravit jeho dílčí změnu.

Trasa začne portálem tunelu v Rokytově ulici, kde má skončit zhruba v roce 2023 estakáda přes železniční trať ze Židenic. Tunel vyústí u benzinky pod Malou Klajdovkou, kde bude první z mimoúrovňových křižovatek, jež napojí Líšeň a Vinohrady. Dále bude nová silnice pokračovat po Jedovnické ulici. Na jejím konci vznikne mimoúrovňová křižovatka, která napojí sídliště Juliánov. Dál silnice povede podél tramvajové tratě k Ostravské ulici, kde bude další mimoúrovňová křižovatka. Složitý terén a křížení se železnicí zde neumožní udělat všesměrnou křižovatku.

Silnice pak podejde stometrovým tunelem Olomouckou ulici a pokračovat bude k ulici Černovické, u níž vznikne další mimoúrovňová křižovatka. K ní bude prodloužená Průmyslová ulicie, která napojí průmyslovou zónu Černovická terasa.

U Faměrova náměstí se okruh odpojí od Černovické, kde začne Bratislavská radiála. Další křižovatka vznikne mezi Svitavou a přerovskou tratí, podél níž povede nová silnice napojující se na Hněvkovského. Po přemostění Svitavy vyústí Bratislavská radiála do dnešní křižovatky Hněvkovského a Kaštanové, na kterou bezprostředně navazuje křížení dálnic D1 a D2.

Projektanti se zatím nezabývali v některých úsecích výškovému řešení nové silnice vzhledem k tomu, že zatím není zřejmé, jak bude vypadat rekonstrukce brněnského železničního uzlu. Nespočívá totiž pouze v určení polohy nádraží, ale i navazujících tratí na území města. V minulosti se investor rozhodl tak, že se maximálně vyhne nedořešenému železničnímu uzlu. Vyplynulo z toho, že jižní část okruhu bude zatím tvořit dálnice D1 rozšířená o jeden pruh v každém směru. Stavba si také vyžádá přeložení tramvajových tratí do Líšně a na Stránskou skálu a pravděpodobně negativně ovlivní plánovanou stavbu obytných domů pod Malou Klajdovkou.

Aby lidé měli informace o stavbě velkého městského okruhu, vytvořilo ŘSD informační web. V dubnu má začít stavba okruhu v úseku Žabovřeská, pro úseky Tomkovo náměstí a Rokytova ŘSD zažádalo o posouzení vlivů na životní prostředí a město již zahájilo přípravné demoliční práce.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP