[quote]Čeští školáci nemají dostatečné znalosti a dovednosti pro bezpečný pohyb na silnicích. Podle testování České školní inspekce (ČŠI) chybí více než polovině žáků šestých tříd a téměř 40 procentům žáků devátých tříd. Rezervy mají zejména v běžných dopravních situacích. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci BESIP a inspekce. BESIP kvůli tomu připravil několik opatření, které by měly zkvalitnit dopravní výuku v základních školách.[/quote]

Inspekce se podle náměstka ČŠI Ondřeje Andryse v uplynulém školním roce zaměřovala při průzkumu dopravních znalostí žáků zejména na chování dětí v každodenních situacích. Primárně se soustředila na bezpečné chování chodců a cyklistů na silnicích. „Největší rezervy žáků spočívají zejména v každodenních záležitostech, například jak se chovat při přechodu křižovatky nebo víceproudové cesty, cyklistické dovednosti nebo základy první pomoci,“ uvedl. Průzkum podle něj také ukázal, že školy si potřebnost dopravní výuky uvědomují a často by potřebovaly i větší metodickou podporu pro ni.

Besip proto ve spolupráci s inspekcí připravil několik opatření, které by měly dopravní výuku zkvalitnit. Jde například o nový výukový manuál, který mohou lektoři a učitelé využít pro vzdělávání k zvládnutí všech situací při jízdě na kole. Mezi další opatření patří větší využití dopravních hřišť, a to zejména v rámci odpoledních programů, metodická podpora pro učitelé, semináře, výukové spoty a interaktivní projekty například v podobě Dnů bezpečnosti a dalších.

Dopravní výuku vyučují tuzemské základní školy podle vlastních rámcových plánů, především na prvním stupni. Většinou je součástí jiných předmětů, především prvouky nebo předmětu o člověku a světu kolem něj. Součástí výuky jsou návštěvy dopravních hřišť, kterých je v Česku přes 200, dále účast děti v dopravních soutěžích nebo spolupráce s dopravními partnery.

 

Zdroj : ČTK