DPP

Vláda včera večer rozhodla o snížení spotřební daně o 1,50 Kč na minimum požadované EU. Je to důležitý krok k obnovení konkurenceschopnosti českých dopravců vůči zahraničním firmám, jejichž vlády již k tomuto opatření přistoupily dříve. Bohužel bude toto platit až od června a jen do září. Proto ČESMAD BOHEMIA bude s vládou dále jednat o tom, aby snížení bylo trvalé.

Čtvrtina dopravních firem avizuje, že zastaví činnost do dvou měsíců, protože jim stále vznikají ztráty, když potřebují delší čas na přenesení vysokých cen nafty do cen za dopravu. Problémem dopravy jsou extrémně nízké marže jen dvě až tři procenta a nízká odolnost. To je důvod, proč ČESMAD trvá i na svém druhém požadavku, jímž je přímá finanční pomoc. Tu pro své dopravce již realizují vlády Francie, Itálie, Irska, Portugalska, Španělska a jednají o ní i jiné státy. Jejím smyslem není sanovat ztráty, ale dát dopravcům šanci se nadechnout a dojednat odpovídající ceny se zákazníky.

Prezident Sdružení Josef Melzer současnou situaci hodnotí slovy: „Čtvrtině českých dopravců hrozí, že do dvou měsíců skončí. Tím by byla vážně ohrožena dostupnost dopravních služeb a znamenalo by to i vážný propad příjmů státu, vždyť za jeden kamion český dopravce odvede státu ročně 800 tisíc korun na odvodech, kdežto cizí jen 70 tisíc korun za mýto. Snížení spotřební daně vítáme a zčásti naší dopravě pomůže, bez překlenovací přímé pomoci však náš obor utrpí nevratné ztráty.“

Zdroj : ČESMAD Bohemia