[quote]Henkel se stal první globální společností s rychloobrátkovým zbožím, která již více než před rokem začala spolupracovat s aktivitou Plastic Bank. Cílem sběrných míst v nejchudších zemí světa, kde je problém s plastovým odpadem opravdu závažnou ekologickou hrozbou, je sběr plastů, předtím, než by se mohly dostat do moře, a především jejich následná recyklace, tak, aby mohly být plasty znovu využity v oběhu.[/quote]

Ve sběrných centrech na Haiti, jedné z nejchudších zemí světa, může místní obyvatelstvo vrátit shromážděný plastový odpad a vyměnit si ho za peníze, zboží nebo služby. Takzvaný „sociální plast“ je pak integrován zpět do plastického hodnotového řetězce. Nyní poprvé společnost Henkel tento „social plastic“ použila pro výrobu svých obalů.

Sociální plastový program na Haiti

V současnosti společnost recyklovanou formu plastu využila při výrobě cca 25 000 lahví na prostředky pro praní a čisticí prostředky. Obaly splňují všechna kritéria kvality, i z tohoto důvodu chce společnost budoucna zahrnout do packaging sortimentu ještě více sociálních plastů a tím podpořit zvýšení významu cirkulární ekonomiky.

V rámci partnerství Henkel a Plastic Bank byly v Haiti otevřeny tři centra na sběr plastů. Shromážděný plast je následně tříděn a recyklován. Materiál je ověřován tzv. Plastic Bank, která ohodnocuje kvalitu plastového recyklátu.

Ambiciózní cíle pro udržitelné balení

Pilotní projekt se společností Social Plastic podtrhují dlouhodobý závazek společnosti Henkel za udržitelnost, a to i nejenom co se týče vlatsních produktů, ale i v oblasti obalů. Nedávno společnost Henkel představila svou novou obalovou strategii. Společně s partnery v rámci hodnotového řetězce chce společnost Henkel podporovat udržitelný rozvoj. Společnost proto vymezila specifické iniciativy pro tři klíčové fáze cirkulárního hodnotového řetězce: Větší využití materiálů z udržitelných zdrojů, inteligentní design obalů, cirkulární ekonomika. Společnost Henkel navíc stanovila ambiciózní cíle: Do roku 2025 bude 100 procent obalů recyklovatelných, opakovaně použitelných nebo kompostovatelných. V rámci stejného časového rámce chce společnost Henkel v Evropě využívat 35% recyklovaného plastu pro své výrobky spotřebního zboží.

 

Zdroj : SYBA

DPP