DPP

Manželé Kučerovi, kteří vedou soudní spory kvůli obchvatu Jaroměře na Náchodsku, dosáhli dílčího úspěchu u Nejvyššího správního soudu (NSS). Krajský úřad Královéhradeckého kraje chyboval při doručování rozhodnutí o vyvlastnění pozemků v katastru Hořenic u Jaroměře. Rozhodnutí zaslal do datové schránky včetně skenů geometrických plánů, což zákon neumožňuje, zjistila ČTK z úřední desky. Rozhodnutí se tak musí doručovat znovu, nejspíše poštou, což znamená zdržení. Kučerovi pak mohou znovu podat žalobu.

Doručování do datových schránek upravuje zákon o elektronických úkonech. U některých typů listinných dokumentů však výslovně vylučuje jejich konverzi do digitální podoby. Kromě občanských a řidičských průkazů, směnek, šeků, losů nebo technických kreseb jde také o geometrické plány.

„Geometrický plán není možné prostě jen okopírovat. Ověřování geometrického plánu nemůže provádět kdokoli, zákon jej váže na úřední oprávnění,“ stojí v rozsudku NSS. „Žalovaný (krajský úřad) tedy nesmí rozhodnutí, jehož součástí je geometrický plán, doručovat datovou zprávou, ale musí tuto písemnost doručit jinak některým ze zákonem upravených způsobů,“ pokračuje rozsudek.

Krajský úřad v únoru odňal Kučerovým vlastnické právo k částem pozemků u Hořenic. Právo hospodařit s pozemky získalo Ředitelství silnic a dálnic. Úřad dále zřídil věcné břemeno na dalších pozemcích Kučerových, a to kvůli přeložce plynovodu.

Kučerovi podali žalobu, kterou Krajský soud v Hradci Králové koncem dubna zamítl. NSS nyní zrušil rozhodnutí krajského soudu, který by měl v dalším kroku nařídit úřadu, aby vyvlastňovací rozhodnutí doručil jiným způsobem a doplnil správní spis o náležité doklady. Poté mohou Kučerovi znovu podat žalobu.

František Kučera, který je místopředsedou Vrchního soudu v Praze, v souvislosti s pozemky kolem Jaroměře vede se státem asi deset různých sporů. Ústavní soud letos odmítl stížnost Kučerových, kteří zpochybňovali stavební povolení na obchvat. Stížnost proti rozhodnutím ministerstva dopravy, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu označil za zjevně neopodstatněnou.

Obchvat dvanáctitisícové Jaroměře o délce 6,55 kilometru je přeložkou silnice I/33. Z města odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Náchod a Polsko. Navazovat bude na nynější konec dálnice D11 u Hořenic severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice.

Zdroj : ČTK