[quote]Krajský soud v Brně dnes potvrdil pokutu 200.000 korun, kterou Českým drahám uložil v roce 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem postihu byla změna smlouvy z roku 2011 na nákup 15 třívozových elektrických jednotek. Dráhy v dodatku ke smlouvě uzavřené se společností Škoda Vagonka zrušily smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání. Soud o žalobě drah proti rozhodnutí ÚOHS rozhodoval už podruhé.[/quote]

Úřad uložil drahám pokutu prvostupňovým rozhodnutím už na konci roku 2015, dráhy proti rozhodnutí podaly rozklad, ten ale v roce 2016 předseda úřadu zamítl. České dráhy se bránily žalobou u Krajského soudu v Brně, který loni v létě rozhodnutí úřadu zrušil a vrátil mu případ k opětovnému posouzení.

Rozhodnutí krajského soudu ale napadl ÚOHS kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, který jeho námitkám vyhověl a spor vrátil krajskému soud v Brně k opětovnému projednání.

U dnešního jednání právní zástupce Českých drah mimo jiné uvedl, že šlo o zrušení pouze jediné ze smluvních sankcích ukotvených ve smlouvě z dodavatelem. Úřad podle něho nevynaložil žádné úsilí, aby zjistil, zda by zrušení této konkrétní sankce ovlivnilo další výrobce vlaků při rozhodování, zda se veřejné soutěže zúčastnit, nebo ne.

Podle ÚOHS i podle dnešního rozhodnutí krajského soudu ale šlo o podstatnou změnu smlouvy. Výše této sankce, která byla kritizovaným dodatkem ke smlouvě zrušena, mohla podle nich hrát roli při rozhodování dalších výrobců o tom, zda se veřejné soutěže zúčastní.

Proti dnešnímu rozsudku mohou strany podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Zdroj : ČTK

DPP