Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 2,4 milionu korun, kterou v roce 2021 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnosti Interfracht za účast v kartelu pěti železničních dopravců v projektu Carpathia. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová.

„Žaloba společnosti Interfracht proti rozhodnutí předsedy ÚOHS byla zamítnuta,“ uvedla Belkovová.

Žaloba se týkala rozhodnutí ÚOHS z roku 2021. Úřad zjistil, že firmy AWT Čechofracht, Interfracht, Argo Logistics, Spedica a Rail Cargo Austria si v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia rozdělovaly zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovaly ceny těchto služeb a vyměňovaly si citlivé obchodní informace.

Účastníci kartelu měli v letech 2004 až 2013 uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Měli proto zřízený i rezervační systém, kde se o zakázkách navzájem informovali a rozdělovali si je.

Tři ze společností při odhalení kartelu s úřadem spolupracovaly. Rail Cargo Austria díky tomu, že poskytla úřadu informace a důkazy o existenci kartelu v takzvaném leniency programu, vyvázla bez pokuty. Programu shovívavost, tedy leniency spolu s takzvaným narovnáním využila firma AWT Čechofracht, s úřadem spolupracovala, a pokuta se jí proto výrazně snížila na 1,83 milionu. Procedury narovnání využila i Spedica, která provinění přiznala a pokuta jí klesla o 20 procent na 4,24 milionu korun.

Firma Interfracht dostala pokutu 2,4 milionu korun, podala proti ní rozklad, ale předseda ÚOHS Petr Mlsna ji v druhé instanci potvrdil. Naopak původní pokutu deset milionů korun pro Argo Logistic vrátil k přezkoumání první instanci úřadu, protože podle něj nebyla řádně zdůvodněna. Úřad po přezkoumání pokutu snížil na 675.000 korun.

Společnost Interfracht se pokutě bránila podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, který ji nyní zamítl. Rozsudek krajského soudu může firma napadnout kasační stížností u Nejvyššího správního soudu v Brně. Pokutu musela zaplatit už v roce 2021 poté, co rozhodnutí předsedy ÚOHS nabylo právní moci.

Zdroj: ČTK