Česká společnost AŽD Praha uzavřela smlouvu s polskou stavební společností ZUE na dodávku zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na železniční trati Będzin – Katowice Szopienice Południowe v Polsku v přepočtu za asi 445 milionů korun. Je to šestá zakázka, kterou společnost AŽD v Polsku získala. Projekt má být dokončen do 44 měsíců od uzavření smlouvy. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

„Získání tohoto projektu má strategický význam pro návazný projekt dodávek zabezpečovacího zařízení pro železniční uzel Katowice, kde je logické a ekonomicky výhodné použít jednotnou technologii zabezpečovacího zařízení,“ řekl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Společnost AŽD v projektu figuruje jako subdodavatel plně digitálního stavědla typu ESA 44-PL pro dvě železniční stanice a osmikilometrový traťový úsek. Trať Będzin – Katowice Szopienice Południowe bude dále vybavena 100 kusy elektromotorických přestavníků, 187 návěstidly a dvěma přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. Některé dodávky, například telekomunikací a informačních systémů pro cestující, budou zajišťovat partnerské polské firmy.

AŽD Praha je soukromá obchodní společnost zabývající se zejména vývojem a výrobou sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky pro drážní dopravu nebo světelných signalizačních zařízení pro silniční dopravu. Společnost je také součástí nové pracovní skupiny Drážního úřadu, která se zabývá zaváděním evropského železničního zabezpečovače ETCS na území České republiky. Skupina má za úkol odhalit příčiny výpadků zabezpečovače, se kterými se dopravci potýkali.

Zdroj: ČTK

DPP