Zdroj: Pixabay.com

[quote]EU přijala 30. října víceletý rámec vymezující priority finanční a technické spolupráce s Egyptem na období 2017-2020 se zvláštním zaměřením na mládež a ženy. Po přijetí priorit partnerství s Egyptem v červenci 2017 přijala EU jednotný rámec podpory (Single Support Framework-SSF), který stanoví priority a finanční příděly v klíčových strategických oblastech dvoustranné spolupráce s touto zemí. V různých odvětvích bude zvláštní pozornost věnována mládeži, na níž spočívá dlouhodobá stabilita naší společnosti, a posílení postavení žen, které jsou nezbytné pro pokrok v každé společnosti.[/quote]

Johannes Hahn, komisař pro evropskou politiku sousedství a vyjednávání o rozšíření v současné době v Káhiře podepsal s egyptskými orgány memorandum porozumění o jednotném rámci podpory EU. Komisař Hahn také podepsal dvě finanční dohody, které podporují zdravotnictví, životní prostředí a dopravu, jakož i program ve výši 60 milionů EUR na podporu Egypta při řešení migračních problémů.

Vysoká představitelka/místopředsedkyně Federica Mogherini uvedla:

,,S novými prioritami partnerství mezi EU a Egyptem se zaměřujeme na budoucnost egyptského lidu. Věříme, že sociální rozvoj a sociální ochrana, zejména pokud jde o mladé lidi a ženy, jsou klíčem k udržitelnému růstu a stabilitě v Egyptě a v regionu, a proto je učiníme základem našeho partnerství.“

V komentáři k podpisu společně se Saharem Nasrem, ministrem investic a mezinárodní spolupráce, komisař Johannes Hahn uvedl: „EU je plně odhodlána podporovat úsilí Egypta o reformu svého hospodářství s cílem dosáhnout udržitelného a inkluzivního růstu a řešit klíčové socioekonomické problémy, jako je vysoký populační růst a dopad hospodářských reforem na nejzranitelnější. “

Souvislosti

Jednotný podpůrný rámec

Tento jednotný rámec podpory (SSF) definuje oblasti, na které se EU zaměřuje. Je založen na prioritách partnerství EU a Egypta pro roky 2017-2020 a při definování priorit zohledňuje egyptský program hospodářské reformy a je rovněž v souladu s Egyptskou strategií udržitelného rozvoje – vizí 2030.
Tři oblasti podpory uvedené v SSF jsou

Sektor 1: Ekonomická modernizace, udržitelnost energie a životní prostředí (orientačně 40 % celkového rozpočtu)

Sektor 2: Sociální rozvoj a sociální ochrana (orientačně 40 % celkového rozpočtu)
Sektor 3: Správa, posilování stability a moderní demokratický stát (orientačně 10% celkového rozpočtu)

Navíc bude podpora z rozpočtu na rozvoj kapacit a občanskou společnost (Indikativně 10 % rozpočtu).

Navrhované orientační příděly pro bilaterální pomoc EU Egyptu v rámci evropského nástroje sousedství (ENI) na období 2017-2020 se pohybuje mezi 432 a 528 miliony EUR.
SSF je výsledkem intenzivních konzultací se všemi příslušnými zúčastněnými stranami v Káhiře a v Bruselu, včetně občanské společnosti, místních orgánů a ministerstev, jakož i členských států EU.

Finanční dohody a nový program

Prostřednictvím dohod o financování bude EU podporovat v Egyptě tyto programy strategické spolupráce, které budou pro občany přínosem:

  1. „Program rozšiřování úpravy odpadních vod Fayyoum“: s dotací EU ve výši 38 milionů EUR bude součástí 360 ​​milionů EUR v rámci zvýhodněných půjček od EIB a EBRD využito. Tento program vám poskytne přístup ke zlepšení sanitárních služeb téměř 1 milionu obyvatel a zvýšení pokrytí sanitárních služeb ve Fayyoumu z pouhých 30 % na téměř 90%. Očekává se, že vytvoří více než 30 000 dočasných a trvalých pracovních míst.
  2. Program „Obnova Alexandra Raml Tram“: s dotací EU ve výši 8 milionů EUR, jako součást 237,7 milionů EUR v rámci zvýhodněných půjček od EIB a AFD bude využito k rehabilitaci Alexandrijské tramvaje Raml. Rehabilitovaná tramvajová linka bude mít zdvojnásobenou kapacitu a zkracuje čekací doby, ze kterých budou mít prospěch více než 200 000 cestujících denně.
  3. Nový program „Zlepšení reakce na migrační výzvy v Egyptě“ s dotací EU ve výši 60 milionů EUR bude EU podporovat úsilí Egypta o posílení řízení migrace, řešení nejdůležitějších příčin nelegální migrace a udržení egyptských komunit, v nichž jsou migranti a uprchlíci. Program se bude týkat celkem sedmi projektů a je přijat v rámci „Okna severní Afriky“ fondu pro mimořádné události v EU.