Odborníci z evropské poradenské agentury Jaspers po zhodnocení variant dalšího řešení nevyhovujícího stavu železničního mostu na pražské Výtoni dospěli k závěru, že nahrazení stávající konstrukce novou bude levnější, rychlejší a trvalejší než její oprava. ČTK to v tiskové zprávě sdělil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. Proti záměru správy most nahradit se vzedmula vlna odporu, spolek Nebourat uvedl, že SŽ na nový most nedostane peníze od Evropské investiční banky (EIB). Třetí kolej podle spolku není nutná. SŽ popřela, že by financování projektu byla předmětem komunikace s agenturou Jaspers.

Jaspers je expertní skupinou Evropské komise, EIB a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která od listopadu 2005 pomáhá městům a regionům při přípravě velkých infrastrukturních projektů. Správa železnic podle svého vyjádření agenturu oslovila s žádostí o zpracování posudku porovnávajícího dvě hlavní varianty řešení výtoňského mostu, tedy jeho rekonstrukce a nahrazení novou konstrukcí.

Z posouzení podle vyjádření organizace vyplynulo, že nový most by vyšel na jednu až 1,2 miliardy korun, zatímco rekonstrukce s přístavbou třetí koleje na 1,75 až dvě miliardy. Náklady na údržbu za 30 let by byly v případě nové konstrukce 80 milionů korun, zatímco u rekonstruované 280 milionů korun. Délku rekonstrukce odborníci podle SŽ odhadli na 33 až 41 měsíců, zatímco nahrazení mostu na dva roky.

SŽ dále uvedla, že oprava starého mostu by prodloužila jeho životnost pravděpodobně o zhruba 30 let, zatímco nový by vydržel minimálně 100, při vhodné údržbě i 150 let. „Když vezmeme, že příprava obdobných dopravních staveb u nás trvá i několik desítek let, znamenala by varianta rekonstrukce potřebu téměř okamžitě znovu zahájit hledání řešení, co s mostem po dalších třech dekádách,“ uvedl ředitel odboru přípravy staveb SŽ Pavel Paidar.

Se záměrem nahrazení nynější konstrukce mostu novou nesouhlasí spolek Nebourat, který proti plánu zorganizoval petici. Tu dosud na internetu podpořilo asi 18.700 lidí. Spolek dnes uvedl, že je s agenturou Jaspers v kontaktu a podle jejího vyjádření aktuálně pro tříkolejné řešení SŽ neočekává EIB použití svých fondů.

Mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová ČTK sdělila, že expertní tým Jaspers při zpracování analýzy komunikoval výhradně se zadavatelem, tedy ministerstvem dopravy a SŽ. Komunikace se podle ní týkala pouze revize dodaných technických řešení a jejich porovnání. „V žádném případě jsme s Jaspers nekomunikovali o financování projektu z dotačních programů EU či EIB. Financování bude podrobněji řešeno až v další fázi příprav, jak je ostatně standardem u všech staveb,“ uvedla. Dodala, že pro případné získání evropské dotace musí být projekt obhajitelný i z ekonomické stránky a jednou z podmínek může být volba finančně méně nákladné varianty, což je stavba nového mostu.

Spolek Nebourat také sdělil, že nechal prověřit nezávislým dopravním technologem nutnost rozšíření mostu o třetí kolej, kterou SŽ rovněž argumentuje. Rozšíření kapacity chce rovněž pražský magistrát, který jinak podporuje zachování stávajícího mostu s přístavbou další koleje. Iniciativa uvedla, že podle jejího posudku není při modernizaci zabezpečovacího zařízení třetí kolej nutná. Závěry průzkumu podle ní shrnuje studie, kterou plánuje prezentovat ve středu.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. SŽ má most ve správě od roku 2004, kdy byl také prohlášen kulturní památkou. Statut se SŽ od roku 2010 pokusila dvakrát neúspěšně sejmout. Loni organizace představila výsledky mezinárodní architektonické soutěže, ve které uspěl projekt počítající se zachováním pouze spodní části mostu s pilíři a nahrazením historické vrchní nýtované konstrukce novou. Proti tomu se zvedla vlna odporu mezi místními obyvateli, komunálními politiky či památkáři, kteří požadují zachování stávající podoby. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dříve uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.

Zdroj: ČTK