[quote]Správa železnic vybaví 98 svých speciálních drážních vozidel palubními jednotkami zabezpečovacího zařízení ETCS, které kontroluje polohu a pohyb vlaků. Předpokládaná hodnota zakázky, kterou organizace nyní vypsala, je 980 milionů korun. Dnes o tom Správa železnic informovala v tiskové zprávě.[/quote]

Instalace mobilní části ETCS do vozů, které správa používá pro údržbu a opravy na železnici, umožní jejich provoz na tratích, na kterých je instalovaná traťová část tohoto vlakového zabezpečovacího systému. Systémy budou následně vzájemně komunikovat. Zařízení budou muset do svých vlaků postupně zavést i dopravci. Od roku 2025 nebudou podle Národního implementačního plánu na koridorové tratě v ČR vpuštěny vlaky bez palubní části ETCS.

V současnosti je systém na 255 kilometrech tratí, dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné je ve zkušebním provozu a 108 kilometrů mezi Přerovem a Českou Třebovou přibude v letošním roce. Dále se pracuje na úsecích Plzeň-Cheb, Praha Uhříněves-Votice a Kralupy nad Vltavou-Praha-Kolín. Správa železnic také nyní provádí projektovou přípravu pro několik dalších úseků.

Systém ETCS umožňuje například zastavit vlak při nedovoleném projetí návěstidla, dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku a nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vlaku.

 

Zdroj : ČTK