Invoitix

Soutěž je určena pro studenty, kteří mají chuť se ve spolupráci se studenty Architektury FAST, VŠB-TUO, FA ČVUT, FS ČVUT zapojit do návrhu nového dřevěného přístřešku, který by se po splnění daných požadavků mohl stát součástí typizovaných staveb na české železnici.

Podrobnější informace včetně registrací najdete v odkazu ZDE.

V srpnu letošního roku nemohl uniknout pozornosti fanoušků železnice dřevěný přístřešek v mníšecké železniční stanici. O ní se psalo v souvislosti s pamětní cedulí, jež disponuje vtipným textem. O co přesně šlo? Členové a sympatizanti mníšeckého Okrašlovacího spolku odhalili ve středu 10. srpna 2022 pamětní ceduli na místě, které obvykle nebývá podobnými poctami zahrnováno. Smaltovanou tabulku připevnili na dřevěný objekt bývalých dřevěných záchodů v mníšecké železniční stanici.

Zeleně natřená budka, která po více než jedno století poskytovala úlevu mnoha cestujícím, si dozajista pozornost zasloužila i z toho důvodu, že je nejspíše jedním z posledních zařízení tohoto typu na české železnici! Dřevěný přístřešek v mníšecké železniční stanici je jedním ze tří původních a dosud stále stojících drážních budov z roku 1897. Pamatuje časy rakousko-uherského mocnářství, navíc sloužil svému účelu před třemi lety! Dřevěný přístřešek míval dva vchody – zvlášť pro ženy a muže. Klíče si cestující tehdy vyzvedávali u výpravčího ve stanici.

Dříve se v zadní části „domečku“ nacházela tzv. lampárna, kde železničáři měli uskladněné barvy, oleje, lampy a další materiál. Aktuálně je celý objekt již zcela zamčený a jeho užitečnou roli převzala vedle stojící plastová mobilní toaleta.

Zdroj : SŽC

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP