Správa železnic vyhlásila společně s německou železniční společností DB Netz tendr na projektové řízení k vysokorychlostní trati Praha-Drážďany. Předprojektová příprava je naplánována pro následující čtyři roky. Dnes o tom informovala Správa železnic v tiskové zprávě. Soutěž bude administrovat německá strana. Náklady na [quote]rychlodráhu by se podle dřívějších odhadů měly na českém území pohybovat okolo 130 miliard korun.[/quote]

Zakázka je součástí smlouvy mezi českou a německou stranou o spolupráci při přípravě nové vysokorychlostní trati. V rámci projektu bude kombinován český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek. Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů při předběžném plánování, které zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu.

Potenciální dodavatelé byli se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva seznámeni na počátku letošního roku v Praze formou předběžné tržní konzultace. Zúčastnilo se jí více než 70 zájemců z různých evropských zemí.

Železniční spojení mezi Prahou a Drážďany by mělo zvýšit nabídku regionální osobní železniční dopravy, mělo by výrazně zrychlit dosavadní spojení, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.

Správa železnic na české železniční sítí v současnosti připravuje pět pilotních úseků vysokorychlostních tratí. Jde o úseky Praha Běchovice – Poříčany, která je po vyhlášení zakázky na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nejdále, dále Přerov (Prosenice) – Ostrava – Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a dále úsek Brno (Modřice) – Vranovice na tahu Brno – Vídeň/Bratislava a dva právě úseky mezi Prahou a Drážďany.

 

Zdroj : ČTK