[quote]Insolvenční správkyně bez platné licence pronajala areál HMS sponzorovi kampaně prezidenta Zemana. Insolvenční správkyně Petra Hýsková oznámila, že pronajímá lounský areál společnosti Heavy Machinery Services (HMS) firmě DAKO-CZ. Tento výrobce brzdných systémů pro kolejová vozidla spadá do skupiny Czechoslovak Group ovládané zbrojařem Jaroslavem Strnadem. Firma DAKO-CZ vešla před několika lety ve známost jako největší sponzor Strany práv občanů blízké prezidentu Zemanovi a později sponzorovala i jeho kampaň.[/quote]

Tento krok je přímým důsledkem konkurzu vyhlášeného koncem června na HMS v insolvenci Krajským soudem v Českých Budějovicích. Insolvenční soud už podruhé zamítl návrh této společnosti na reorganizaci nedlouho poté, co jeho rozhodnutí kvůli vážným procesním chybám zrušil Vrchní soud v Praze.

Podle zástupců firmy Legios Loco, která z těchto prostor dostala zcela nestandardně okamžitou výpověď, se jedná o důsledek nekalého konkurenčního boje. „Jednoznačně se potvrzuje podezření z dlouhodobě připravovaného nepřátelského převzetí jednou předem vybranou ekonomickou skupinou,“ uvedl Petr Vlček, generální ředitel tohoto významného výrobce železničních vagonů.

Vlček považuje veškeré kroky insolvenční správkyně za protiprávní. Upozorňuje na to, že Mgr. Ing. Hýsková nemá k výkonu insolvenčního správce příslušné zákonné oprávnění. Licenci ztratila rozhodnutím Ministerstva financí loni v prosinci a 19. června Městský soud v Praze nevyhověl jejímu odvolání.

Zástupci Legios Loco nekritizovali postup Hýskové poprvé. Obsadila areál HMS s pomocí soukromé ochranky tvořené členy motorkářského gangu, na který má úzké osobní vazby. Členové tohoto gangu agresivně blokovali provoz závodu, omezovali ve volném pohybu jeho zaměstnance a několik z nich dokonce zranili.

„Považujeme za neuvěřitelné, že insolvenční správkyně nesplňující obecné zákonné předpoklady pro výkon funkce ohrožuje miliardový majetek společnosti Legios Loco, která navíc není firmou, vůči které má jakékoli pravomoci,“ komentoval tyto aktivity na přelomu června a července Petr Vlček.

Dnes k tomu dodává, že hrozí tunelování majetku firmy Legios Loco. „V areálu se nachází rozpracovaná výroba a hotové výrobky v hodnotě 500 milionů korun, je zde i materiál ve vlastnictví třetích osob v hodnotě 100 milionů korun,“ uvádí.

V zájmu Czechoslovak Group

V rámci insolvenčního řízení s HMS se už dříve objevilo podezření, že je tento proces šit na míru skupině Czechoslovak Group, a sice prostřednictvím nastrčené firmy Gomanold, která koupila jednu z věřitelských pohledávek, původně vlastněnou Všeobecnou úverovou bankou. Gomanold byl Strnadovým holdingem v minulosti podobně využit při ovládnutí kopřivnické Tatry.

Tento plán byl znám už před dvěma lety, poprvé o něm informovaly Hospodářské noviny v červenci 2017. „Skupina CSG je připravena okamžitě začít jednat se všemi dotčenými subjekty, tedy s insolvenčním správcem, věřiteli i všemi dotčenými orgány, o možnosti převzetí závodu,“ stojí v dokumentu podepsaném Strnadovým synem Michalem, na kterého je dnes převedeno vlastnictví holdingu.

Tento záměr, který předznamenává obcházení insolvenčního zákona, potvrdil o měsíc později i Strnadův společník v několika firmách, slovenský podnikatel ruského původu Alexej Beljajev, který je znám svými významnými kontakty na prostředí Kremlu. Jeho firmy zbohatly na dlouholetých kontraktech v Ruské federaci, zejména pro Ruské státní dráhy v době, kdy je vedl kontroverzní Putinův přítel Vladimir Jakunin, který se octl na americkém sankčním seznamu.

Nyní se potvrzuje, že tato společná expanze byla míněna vážně, a insolvenční soud v Českých Budějovicích postupoval společně s insolvenční správkyní bez platné licence v zájmu této podnikatelské skupiny.

Proti krokům Mgr. Ing. Hýskové, jejichž rychlost vyvolává vzhledem k rozpornému usnesení Vrchního soudu v Praze vážné pochybnosti o účelovém a tendenčním postupu, se bude Legios Loco bránit právní cestou

 

Zdroj : ČTK