Invoitix

[quote]Stát vybral 14 míst na dálnicích, kde chce v následujících letech instalovat vysokorychlostní váhy. Váhy jsou zatím na dvou dálnicích, a to na D5 a D8. Třetí se nyní dokončuje na dálnici D35. Další by měly následovat. ČTK to sdělilo ministerstvo dopravy. Váhy snímají hmotnost projíždějících vozidel. Při překročení povoleného limitu hrozí řidičům a vlastníkům vozidla pokuta.[/quote]

Ačkoliv dvě váhy už jsou dokončené, v provozu ještě nejsou. Na 105. kilometru D5 silničáři provedli metrologické měření a nyní čekají na ověřovací list. Poté Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustí testovací provoz. „Důvodem testování je ověření, že váha poskytuje nejen výstupy pro vážení jako takové, ale zároveň, že byla pořízena kvalitní fotodokumentace, dochází ke správnému rozpoznání registračních značek, váha správně klasifikuje a vyřazuje vozidla, která nemohla být správně zvážena, nebo je korektně zváží,“ uvedl František Jemelka z ministerstva dopravy. Další dokončená váha je na pátém kilometru D8. Systém je nyní vylaďován, proces ovšem zdržuje dopravní uzavírka na místě. Následně silničáři provedou metrologické měření a testování.

Testování by v obou případech mělo trvat tři měsíce, přičemž zhotovitel má během této doby maximálně tři pokusy. „Pokud váha akceptačním testováním úspěšně neprojde, technologie se demontuje a ŘSD musí vypsat nové výběrové řízení. Tak je to stanoveno smlouvou,“ podotkl Jemelka.

Kdy budou následovat práce na systémech na dalších dálnicích, zatím není zřejmé.

V souvislosti s instalací váhy na dálnici je většinou nutná úprava až 100 metrů vozovky. Náklady na vybudování jedné rychlostní váhy se podle ministerstva liší úsek od úseku. Ceny vah, které dosud ŘSD vysoutěžilo, se pohybují v rozmezí od 10,9 milionu korun až k 17 milionům korun.

Jemelka také uvedl, že Česko patří mezi průkopníky technologie, ve světě totiž převažuje nízkorychlostní nebo dokonce statické vážení a vážení ve vyšších rychlostech není nikde právně ukotveno. „Neexistuje tedy zavedený právní ani technický rámec, který by bylo možné převzít. Jedná se stále o poměrně mladou a velmi komplexní disciplínu, která se rychle vyvíjí,“ podotkl.

Váhy budou kontrolovat případné překročení maximální hmotnosti, což často vede k deformaci vozovky a také zvyšuje nebezpečí vzniku technické závady na autě. U přetížených kamionů nebo autobusů hrozí v blokovém řízení pokuta do 15.000 korun, ve správním řízení je to až půl milionu korun. Řidičům jsou navíc udělovány tři trestné body. Pokuty za přetížení vozidla hrozí i v případě vozidel do 3,5 tuny, což se v praxi týká zejména dodávek. Zákon umožňuje pokutu udělit řidičům i vlastníkům vozidel.

Plánované místa umístění vysokorychlostní váhy:

Dálnice Umístění váhy Směr
D3 Mýto D3-91, 90-E-O Obousměrné
D5 Mýto D5-23, 30-R-O Obousměrné
D5 km 105,2 Vpravo
D5 km 105 Vlevo
D8 km 47,6 Obousměrné
D11 km 10,5 Obousměrné
D11 km 79,2 Obousměrné
D4 km 9,5 (Jíloviště) Obousměrné
D6 Mýto R6-11, 16-R-O Obousměrné
D7 km 14,7 Obousměrné
D35 Mýto R35-40, 7-E-O Obousměrné
D35 Mýto R35-255, 20-R-O Obousměrné
D35 km 268,0 Obousměrné
D46 Mýto R46-22,25; 25-R-O Obousměrné

 

 

Zdroj : ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP