O autorovi

Antonín Peltrám

Studoval na ekonomické fakultě Vysoké školy politických a hospodářských věd, která se změnila na Vysokou školu ekonomickou. Po dokončení studia získal vědeckou aspiranturu na tehdejším Vědeckovýzkumném ústavu dopravním a ČVÚT, s diplomem státní Komise pro udělování vědeckých hodností. Poté ještě studoval energetiku na Elektrotechnické fakultě ČVÚT Praha. Dále v jeho kariéře pokračoval ve Výzkumném ústavu dopravním, kde dosáhl postu vedoucího vědeckého pracovníka a náměstka ředitele. V roce 1990 se stal ředitelem odboru dopravní politiky, prognostiky a mezinárodních vztahů federálního ministerstva dopravy, a také členem a předsedou Stálé komise pro trendy a ekonomiku dopravy Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise, členem přípravného a řídícího výboru první „pražské“ panevropské dopravní konference. Od roku 1998 do roku 2000 byl ministrem dopravy a spojů ČR, předsedou Evropské konference ministrů dopravy. Pak se stal rektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů.

Související články

Odpovězte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2018 © eLogistika.info