V závěru loňského roku zveřejnil Statistický úřad EU (EUROSTAT) statistická data za bezpečnost železniční dopravy v roce 2022

V roce 2022 bylo v EU hlášeno 1 615 závažných železničních nehod. Celkem bylo při těchto nehodách usmrceno 808 osob, dalších 593 osob bylo těžce zraněno. Na úrovni EU se počet úmrtí při železničních nehodách za poslední desetiletí postupně snižoval, z 1 245 v roce 2010 na 808 v roce 2022, což představuje pokles o 35,1 %. Je však třeba poznamenat, že v roce 2020 se pokles železničních nehod, úmrtí a vážně zraněných osob časově shodoval s prudkým poklesem přepravy cestujících po železnici způsobeným pandemií Covid-19. Velký nárůst práce na dálku a domácího vzdělávání v kombinaci s doporučeními, jak se během pandemie vyhnout zbytečnému cestování, přispěl k tomu, že osobní železniční doprava v EU klesla téměř na polovinu. S ukončením omezení se železniční doprava výrazně zvýšila, což může vysvětlit nárůst počtu nehod a následně i počtu usmrcených v roce 2022 oproti roku 2021 (+18,3 %).

Sebevraždy na železnici se vykazují samostatně. S 2 394 hlášenými případy v roce 2022 počet sebevražd převýšil počet obětí železničních nehod.

Eurostat zveřejňuje data shromážděná Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA) ve své databázi bezplatného šíření. Tyto informace také zveřejňuje i samotná ERA.

Pro porovnání data Drážního úřadu ČR z výroční zprávy o bezpečnosti 2022:

Zdroj: ŽESNAD